Liczba mieszkańców: 3 452 (stan na dzień 1.1.2015)

Powierzchnia: 783 ha 
Sołtys: Marian Jureczka - tel. 32 4513 264