b_400_400_16777215_0_0_images_stories_zielona_gmina.jpgW dniach od 26.11.2012r. do 28.12.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15 w Wydziale Gospodarki Komunalnej, pok. Nr 21 w godz. od 10.00 do 15.00. zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych gminy Gorzyce .

Nowe plany zagospodarowania to moim zdaniem najważniejsza zaraz po podatkach uchwała w gminie mająca wpływ na życie mieszkańców. Mimo dążenia w kierunku społeczeństwa informatycznego Gmina nie jest w stanie udostępnić projektu planu w internecie, gdzie każdy mógłby się zapoznać z planami rozwoju gminy i co najważniejsze z możliwym sposobem zagospodarowania swojej działki.

Pomimo ogłoszenia mieszkańcy w pokoju 21 nie zapoznają się z projektem planu gdyż jest on tak duży ze zdecydowano się udostępnić go na sali narad Urzędu Gminy.