Informujemy, iż decyzją kapituły tytularnej, tegoroczny tytuł honorowy "Gorzycka Perła" przyznany zostanie ks. Jerzemu Dudkowi - proboszczowi z Czyżowic.

Wniosek o przyznanie tytułu złożyło Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Perspektywa” z Czyżowic.
Laureatowi tytułu gratulujemy i już dziś zapraszamy na uroczystą galę związaną z wręczeniem tytułu, która odbędzie się 24 października br. w sali Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Gorzycach.
Przypomnijmy, iż Rada Gminy Gorzyce w czerwcu 2006 r. podjęła uchwałę ustanawiającą tytuł honorowy „GORZYCKA PERŁA”. Tytuł ten przyznawany jest przez Kapitułę Tytularną za wybitne osiągnięcia i zasługi dla Gminy Gorzyce we wszystkich dziedzinach życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego. W myśl obowiązującego regulaminu od 2009 roku, kapituła przyznaje jeden tytuł honorowy.
Do tej pory wręczonych zostało 14 tytułów honorowych „Gorzycka Perła”, który otrzymali: 
w 2006 r. ks. prałat Gerard Nowiński z Turzy ŚL., Augustyn Stabla  i Bolesław Cnota z Czyżowic, 
w 2007 r. – Krystyna Durczok z Rogowa, Edward Wrana i Frydolin Płaczek z Turzy Śl.,
w 2008 r. - Olga Rumpel z Gorzyc, Józef Zbieszczyk z Czyżowic oraz Tadeusz Skatuła z Bluszczowa,
w 2009 r. – ks. Ginter Lenert z Gorzyc,
w 2010 r. – Zespół Śpiewaczy „Olzanki”,
w 2011 r. – Damian Klimanek z Bluszczowa
w 2012 r. – prof. Antoni Motyczka z Czyżowic,
w 2013 r. – ks. dr Henryk Olszar z Gorzyc.