b_400_400_16777215_0_0_images_stories_aktualnosci_2014_dsc_0183.jpg27 listopada br. w czyżowickim domu kultury odbyła się I Sesja Rady Gminy Gorzyce VII kadencji 2014-2018. Wcześniej w miejscowym kościele odprawiona została msza święta w intencji samorządu gminy.


I sesję otworzył Henryk Tomala – najstarszy wiekiem radny obecnej kadencji, po czym oddał głos Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Małgorzacie Warzeszka, która złożyła sprawozdanie z przebiegu wyborów i wręczyła wszystkim radnym zaświadczenia o wyborze radnego. Podniosłym momentem było złożenie przez radnych roty ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Po odczytaniu przez przewodniczącą tekstu ślubowania, wywołani  radni  wypowiadali słowo – „Ślubuję”, mogli dodać „Tak mi dopomóż Bóg”.
W dalszej kolejności rada dokonała wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy. W głosowaniu tajnym Przewodniczącym Rady Gminy Gorzyce VII kadencji został Krzysztof Małek, I wiceprzewodniczącym Marian Jureczka, II wiceprzewodniczącym Piotr Wawrzyczny.
Skład Rady Gminy VII kadencji 2014-2018

Zuch Alicja                 - Bluszczów

Koczwara Katarzyna - Bełsznica

Jureczka Marian         - Czyżowice

Kurasz Daniel             - Czyżowice

Student Grzegorz       - Czyżowice

Worek Jan                  - Czyżowice

Grzegoszczyk Ryszard - Gorzyce

Tomala Henryk           - Gorzyce

Wachtarczyk Urszula - Gorzyce

Lenczyk Bolesław      - Gorzyczki

Małek Krzysztof        - Gorzyczki

Rebizak Elżbieta        - Gorzyczki

Świderska Krystyna   - Odra

Zimny Piotr                - Olza

Matuszek Henryk       - Rogów

Menżyk Michał          - Rogów

Zbroja Stanisław        - Rogów

Brachmański Tomasz - Turza Śląska

Styrnol Dominika       - Turza Śląska

Wajsman Iwona         - Turza Śląska