autobusOd 10 grudnia Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim jako organizator transportu wprowadza korekty w rozkładzie jazdy w komunikacji powiatowej obsługiwanej przez PKS w Raciborzu.

Najważniejsze z nich to zakładane przywrócenie kursów na linii nr 35 ulicą Dworcową w Czyżowicach (remont drogi dobiega końca)

linia 35

  • dodatkowy kurs 15:20S Czyżowice Wodzisławska szkoła – Czyżowice Dworcowa stacja kolejowa