LISTOPAD:

14.11.2011 r. – spektakl profilaktyczny w wykonaniu uczniów SP w Rogowie

„Zaczarowane jabłuszko”. Rozstrzygnięcie III Cyberkonkursu Antyuzależnieniowego „Zerwij uzależnienia nić – zacznij normalnie żyć!”

17.11.2011 r. GODZ. 17.00 – pierwsze spotkanie w ramach projektu „Czyżowicka Mapa Kultury” realizowanego z Programu „Działaj Lokalnie”,

20.11.2011 r. – koncert chórów i spotkanie z okazji Św. Cecylii

26.11.2011 r. – „Złota Nutka” – Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej

26.11.2011 r. godz. 20.00 – dyskoteka andrzejkowa. Koszt 30, 00 zł od osoby

zajęcia stałe:

- poniedziałki od godz. 17.00 – próby grupy śpiewaczej „Czyżowianki”

- wtorki od godz. 18.15 – 19.15 – aerobic

- wtorki od godz. 19.00 – próby chóru ,, Moniuszko”

- środy od godz. 17.00 – 19.00 – marsz nordic walking

- czwartki od godz. 18.15 – 19.15 - aerobic

- czwartek od godz. 19.00 – Klub Miłośników Gier Planszowych

- czwartek od godz. 19.00 – próby chóru ,,Moniuszko”

- soboty od godz. 9.00 – 12.00 – zajęcia Klubu Alternatywnego Szkraba

- soboty od godz. 11 – 13 - zbiórki 17 Gromady Zuchowej „Czyżyki”

- soboty godz. 11 – zbiórki 16 Drużyny Harcerskiej im. Żwirki i Wigury