W dniu 14 lutego 2011 w Wiejskim Domu Kultury w Czyżowicach odbyło się zebranie wiejskie. Te zebranie było bardzo ważne i przybyło bardzo wielu mieszkańców. Było omówionych wiele ważnych spraw. Podczas tego zebrania zakończyła się kadencja naszego sołtysa Pana Mariana Jureczka. Odbyły się też nowe wybory sołtysa na kolejne cztery lata. Nim jednak to się stało Drużyna miała okazję ogłosić wszystkim, że obecny rok 2011 to Rok Jubileuszu 80-lecia Harcerstwa w Czyżowicach.

 

Wszyscy zebrani z wielką uwagą wysłuchali historię założenia drużyny i jej historię najnowszą. Przedstawione zostały plany na najbliższy rok naszej harcerskiej pracy. Zaprosiliśmy całe społeczeństwo Czyżowic do włączenia się w przygotowania i na naszą wielką uroczystość, która odbędzie się w dniach 9-10-11 września 2011. Skierowany został do wszystkich apel z prośbą o wsparcie finansowe i przekazanie 1% ze swojego podatku na rzecz naszej Drużyny. Poproszone zostało nasze społeczeństwo  o ufundowanie sztandaru dla naszej Drużyny i wierzymy, że ten apel zostanie wysłuchany.

W czasie przemówienia była okazja do przekazania wszystkim zebranym folderów naszej drużyny, plakietek i okolicznościowych kalendarzy. Wszystko przebiegło bardzo sprawnie a zebrani z wielką uwagą wysłuchali opowieści o naszej Drużynie. Z zebranych braw można było wysnuć że wszyscy cieszą się z naszego jubileuszu a Drużyna może liczyć na społeczne wsparcie. Dziękujemy naszym dorosłym za to wsparcie.

Gratulujemy świeżo wybranej Radzie Sołeckiej i Panu Sołtysowi Marianowi Jureczka. Jako władze sołectwa są przecież gospodarzami w naszych pięknych Czyżowicach i będą też gospodarzami miejscowości podczas naszego Zlotu Jubileuszowego.

Drużynowy