Zajecia Stale

Zajęcia stałe:
-    poniedziałki od godz. 17.00 – próby grupy śpiewaczej „Czyżowianki”
-    wtorki od godz. 15.00 – 17.00 – próby formacji breakdance
-    wtorki od godz. 17.00 do 19.30 – kurs języka niemieckiego
-    wtorki od godz. 18.15 – 19.15 – aerobic

W dniach 6 i 22 grudnia br. (Mikołaj i czwartek przed świetami) - zajęcia AEROBICU nie odbędą się.

Harmonogram grudniowych zajęć przedstawia się następująco:

AEROBIC

W WDK W CZYŻOWICACH

Harmonogram zajęć z aerobicu w WDK w Czyżowicach - wrzesień 2011:

Przedstawiamy harmonogram zajęć stałych w Wiejskim Domu Kultury w Czyżowicach na rok 2009.