Urodził się 19 września 1929 r. w Katowicach-Kostuchnie. Święcenia diakonatu otrzymał 15 lutego 1954 z rąk bp. Franciszka Jopa - ówczesnego wikariusza kapitulnego w Krakowie. Święceń prezbiteratu, z powodu wygnania biskupów katowickich, udzielił mu 29 czerwca 1954 r. biskup częstochowski Zdzisław Goliński. Z okazji obchodzonego wówczas Roku Maryjnego święcenia kapłańskie odbyły się w bazylice Imienia NMP i Świętego Bartłomieja w Piekarach Śląskich. Był wikarym w parafiach: Świętej Barbary w Chorzowie (do 1955), Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich (do 1960), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybniku-Niedobczycach (do 1963), świętego Józefa w Świętochłowicach - Zgodzie (do 1964). Po krótkich zastępstwach w parafiach Świętego Anioła Stróża w Gorzycach oraz świętych Jana i Pawła Męczenników w Zabrzu-Makoszowach pełnił posługę wikariusza w chorzowskich parafiach: Ducha Świętego (do 1967) oraz świętego Antoniego. Administratorem parafii Chrystusa Króla w Czyżowicach został 12 czerwca 1968 r., proboszczem - 1 grudnia 1980 r. Od 26 sierpnia 1995 r. przebywał na emeryturze. Zamieszkał w domu katechetycznym zbudowanym za jego staraniem. Od 1975 r. pełnił funkcję obrońcy węzła małżeńskiego, a od 198 r. - sędziego diecezjalnego. W latach 1991-1996 oraz 2005-2010 pełnił funkcję ojca duchownego kapłanów dekanatu Wodzisław Śląski.

Zmarł w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie...

 

źródło: gosc.pl