Pomimo ujemnego przyrostu naturalnego ludność Czyżowic stale rośnie i w tej chwili liczba mieszkańców przekracza 3 000.

Lasy prywatne zajmują 29ha. Gospodarstw rolnych jest 113, a ich wielkość nie przekracza 6 ha. Nienajlepsza klasa gruntów ornych (IV, V klasa) sprawia, iz rolnictwo jest na niskim poziomie.

W przeciwieństwie do rolnictwa, bardzo dobrze rozwinęła się działalność handlowa, potwierdza ja kilkanaście sklepów spożywczych i przemysłowych. Ponadto znajdują się tutaj 3 kawiarnie oraz 2 restauracje. Ludność utrzymuje się głównie z pracy zawodowej w pobliskich przedsiębiorstwach i zakładach pracy. Mężczyźni zatrudnieni są głównie w przemyśle węglowym (80%).Poza tym bardzo dobrze jest rozwinięta baza instytucji usługowych. Do roku 1987 istniało Spółdzielcze Kolko Rolnicze. W budowie jest kanalizacja i gazociąg, powstał nowy kościół parafialny. 1 maja 1993 roku oddano do użytku Wiejski Dom Kultury, a od roku 1998 każda rodzina ma telefon. Od października 2000 funkcjonuje nowa sala gimnastyczna.

Kompleks leśny "Szwajcaria Czyzowicka", stanowiący część tzw. "Zielonego Sląska" stwarza dobre warunki biwakowania i obozowania. Od lata 2000 roku jest tutaj organizowany „Picnic Country” ściągający wielu mieszkańców z bliższej i dalszej okolicy.


Na podst. artykułu:
Piotr Pawlica "Dzieje i pradzieje Czyżowic"
U NAS, 5.1993
.