Wybory na Wójta - Czyżowice

Lp. Nazwisko i imię kandydata  OKW 3  OKW 4  Razem: %
    Czyżowice Czyżowice    
1 Glenc Jerzy 34 44 78 6%
2 Jakubczyk Daniel 140 126 266 20%
3 Katryniok Eugeniusz 20 32 52 4%
4 Oślizło Piotr 475 414 889 68%
5 Szczęsny Jarosław  17 15 32 2%
  suma:  686 631 1317 100%

 

Wybory do Rady Gminy 

         
Okręg wyborczy nr 3 (obwód głosowania nr 3) – Czyżowice  
Lp. Nazwisko kandydata Nazwa komitetu liczba głosów %
1 JURECZKA Marian Emil KWW Mała Gminna Ojczyzna 160 48,19%
2 MOJŻYSZ Arkadiusz Józef KWW Jerzego Glenca 55 16,57%
3 LANGRZYK Joanna Maria Komitet Wyborczy Wyborców "Nowi Dla Gminy" 41 12,35%
4 TOLARZ Mariola Maria KW Wspólnota Samorządowa 36 10,84%
5 SIEMASZKIEWICZ Bartosz Maciej KWW Gmina Razem 40 12,05%
  suma:    332 100,00%
         
Okręg wyborczy nr 4 (obwód głosowania nr 3) – Czyżowice  
         
Lp. Nazwisko kandydata Nazwa komitetu liczba %
      głosów  
1 WOREK Jan KWW Mała Gminna Ojczyzna 158 45,40%
2 KAMCZYK Szymon Artur KWW Jerzego Glenca 121 34,77%
3 STUDENT Kornelia Komitet Wyborczy Wyborców "Nowi Dla Gminy" 22 6,32%
4 MILCUSZEK Sylwia Dominika KW Wspólnota Samorządowa 47 13,51%
    suma:  348 100,00%
         
         
Okręg wyborczy nr 5 (obwód głosowania nr 4) – Czyżowice  
         
Lp. Nazwisko kandydata Nazwa komitetu liczba %
      głosów  
1 BONECKA Iwona Maria KW Prawo i Sprawiedliwość 35 12,03%
2 WIECHA Andrzej Stanisław KWW Mała Gminna Ojczyzna 85 29,21%
3 KURASZ Daniel Jerzy KWW Jerzego Glenca 120 41,24%
4 RAJNHOLD Danuta Komitet Wyborczy Wyborców "Nowi Dla Gminy" 19 6,53%
5 GABRIELCZYK Agnieszka Dorota KW Wspólnota Samorządowa 23 7,90%
6 PIETRZAK-JAROCKA Ewa Iwona KWW Gmina Razem 9 3,09%
  suma:    291 96,91%
         
         
Okręg wyborczy nr 6 (obwód głosowania nr 4) – Czyżowice  
         
Lp. Nazwisko kandydata Nazwa komitetu liczba %
      głosów  
1 STUDENT Grzegorz Piotr KWW Mała Gminna Ojczyzna 181 54,19%
2 SZYMICZEK Andrzej KWW Jerzego Glenca 16 4,79%
3 PALOC Jacek Krzysztof Komitet Wyborczy Wyborców "Nowi Dla Gminy" 56 16,77%
4 FOJCIK Marek Antoni KW Wspólnota Samorządowa 56 16,77%
5 HOJKA Marian Kazimierz KWW Gmina Razem 25 7,49%
  suma:    334 100,00%