Lp. Nazwisko i imię kandydata  OKW 3  OKW 4  Razem: %
Czyżowice Czyżowice
1 Jakubczyk Daniel 137 192 329 28%
2 Oślizło Piotr 466 381 847 72%
  suma:  603 573 1176  
           
W skali całej Gminy        
           
Lp. Nazwisko i imię kandydata  Razem: %    
   
1 Jakubczyk Daniel 3531 57%    
2 Oślizło Piotr 2690 43%    
  suma:  6221