7 marca 2013r mszą św. celebrowaną przez ks. proboszcza Jerzego Dudka i ks. wikarego Piotra Szwieca rozpoczęły się uroczystości związane z 90 – leciem czyżowickiego sztandaru z 1923r i trzecią rocznicą nadania szkole imienia ks. Gustawa Klapucha.  We mszy św. udział wzięli zaproszeni goście, rodziny ofiarodawców, nauczyciele,  uczniowie i mieszkańcy Czyżowic. Obok historycznego sztandaru z 1923r stały sztandary: górniczy, strażacki, harcerski i gimnazjalny.

Następnie odbył się przemarsz ulicami Czyżowic pod tablicę pamiątkową upamiętniającą poległych powstańców i żołnierzy na frontach I i II wojny światowej. Władze gminy, mieszkańcy  i uczniowie złożyli wiązanki kwiatów.

W szkole uroczystość rozpoczęła się od filmu, autorstwa Marietty Szewczyk, Piotra Pawlika i Pawła Kuczoka,  przedstawiającego historię sztandaru i przypominającego uroczystość przekazania sztandaru 6 listopada 2003r. Narratorami szkolnej uroczystości byli Marietta Szewczyk i Szymon Kiedos. Po wprowadzeniu sztandarów i wspólnym odśpiewaniu przez zgromadzonych z chórem „Dh Jana” hymnu narodowego  głos zabrała dyrektor szkoły Stefania Rodak. Przypomniała okoliczności przekazania szkole sztandaru przez Franciszka Kowalskiego, Józefa Cichego i Franciszka Kurasza. Uczennice klasy Ia rozdały zgromadzonym okolicznościowe zakładki do książek przygotowane przez mgr Katarzynę Kurek.  Dyrektor szkoły zwróciła uwagę na życiorysy F. Kowalskiego i J. Cichego, którzy swoją działalnością harcerską i czynem potwierdzili, że „Bóg, honor i ojczyzna”  to jedne z najważniejszych wartości. Ich cierpienia z 1941 roku zostały opisane w książce „Bohaterowie spod znaku lilijki”. Podkreśliła, że patron szkoły ks. Gustaw Klapuch uczył wszystkich, tak jak kiedyś kierownik Wincenty Woźniak, miłości do Polski, Śląska i naszej „małej ojczyzny”. Dlatego szkoła dba o tradycję, pamięć o ludziach i wydarzeniach. W 2001r po śmierci dh Jana Szczepańczyka, dyrygenta chóru „Moniuszko” nadano szkolnemu chórowi imię „Dh Jana”,  w 2003r przejęto sztandar z 1923r, w 2006r zrealizowano projekt „Czyżowickie sztandary”, w 2010r zgromadzono pamiątki związane z ks. Gustawem Klapuchem. Szkoła stale współpracuje z Panem Piotrem Pawlicą i gromadzi życiorysy znanych czyżowian. Gromadzone są pamiątki związane z czyżowickimi misjonarzami - siostrą Avilą, przebywającą w Japonii i ks. Zenonem Boneckim przebywającym w Zambii.  Kończąc podkreśliła, że patriotyzmu nie można nauczyć na kilku lekcjach w szkole. Można go uczyć poprzez systematyczne działanie łącząc przeszłość  z teraźniejszością i przyszłością. Dyrektor szkoły podziękowała mgr Joannie Grabarczyk za opiekę nad szkolnymi pocztami sztandarowymi.

Program artystyczny „Jedną drogą dziś wszyscy idziemy” oparty był na scenariuszu przygotowanym przez nauczyciela historii mgr Beatę Godoś.  Opiekę nad uczniami sprawowali mgr Ewelina Solich, mgr Stefania Rodak (recytacje) i mgr Robert Wija (muzyka). W programie udział wzięli uczniowie z klas I –III oraz zespół instrumentalny w składzie: Oliwia Funikowska (gitara), Laura Jeleń (klarnet),  Maciej Jurczyk (klarnet), Dominik Noga (wiolonczela) wraz z chórem „Dh Jana” pod batutą mgr Roberta Wiji. Solo w piosence  „Puść mnie matko na powstanie” wystąpił Sławomir Łuska. W scence śląskiej powstańczej odegranej przez uczniów klasy Ib na skrzypcach zagrała Weronika Szczyrba.

Następnie goście zwiedzili wystawę poświeconą sztandarowi z 1923r oraz miejsce poświęcone patronowi szkoły ks. dr Gustawowi Klapuchowi. Obejrzeli też pamiątki przekazane szkole przez siostrę Avilę – misjonarkę z Japonii oraz ks. Zenona Boneckiego – misjonarza z Zambii. Wystawę przygotowały mgr Magdalena Chorążyczewska i mgr Monika Oślizło. Obejrzeć można było również plansze poświęcone Józefowi Cichemu i Franciszkowi Kowalskiemu przygotowane przez mgr Magdalenę Chorążyczewską. Goście wpisali się do „Kroniki sztandaru z 1923r” prowadzonej przez mgr Annę Śmiałek.