Młodzież przygotowała tradycyjnie poloneza oraz montaż słowno - muzyczny. Dyrektor szkoły nagrodziła najlepszych uczniów świadectwami z biało-€“ czerwonym paskiem oraz dyplomami i nagrodami książkowymi za najlepsze wyniki w nauce i pracę na rzecz szkoły. Zgodnie ze statutem szkoły wręczyła również statuetki „Superabsolwenta” wyróżniającym się uczniom przez 3 lata nauki w gimnazjum. Statuetki otrzymali: Sara Szewczyk, Marta Jurczyk, Marta Szwarc, Ania Dzierżęga, Estera Strączek, Damian Kukliński i Tomasz Mruzek. Stypendium dyrektora za wyniki w nauce otrzymała Sra Szewczyk, zaś za osiągniecia sportowe: Szymon Milion.

{gallery}/2016/relacje/zakończenie_klas_3{/gallery}