RADA PEDAGOGICZNA :

DYREKTOR : mgr Barbara Kużnik

NAUCZYCIELE:
- mgr Zuzanna Hanc,
- mgr Małgorzata Wysocka
- mgr Janina Hibner
- mgr Danuta Rumpel
- mgr Ewa Sobala – Hibner
- Alina Pawlica
- logopeda: mgr Hanna Smyczek
- katecheta: mgr Monika Oślizło


PERSONEL ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWY
- intendent: Jolanta Studniczek
- kucharka: Bożena Mencel
- pomoc kucharza: Maria Chojecka
- pomoc nauczyciela w gr. maluchów: Katarzyna Poloc
- sprzątaczki: Ewa Raszczok, Weronika Szuścik, Jolanta Kawczyńska,
- woźny-palacz: Stanisław Paloc

RADA RODZICÓW ROK SZKOLNY 2008/2009
Przewodnicząca RR : Katarzyna Maszkiewicz
Z-ca przewodniczącej : Donata Oślizło
Sekretarz : Ludmiła Łatka
Skarbnik : Anna Student
Członkowie RR:
- Weronika Krypczyk
- Anna Zychma
- Małgorzata Szczyrba
- Maria Chojecka
- Katarzyna Chwołka
- Hanna Hynek
- Janina Wawrzyczny
- Aleksandra Czok
- Elżbieta Szarata
- Barbara Gaweł