b_400_400_16777215_0_0_images_stories_2014_plakat_plakat_-_czechy.jpg

Po Tworkowie, Czyżowicach i Skrbeńsku (odwiedziny w gminach Krzyżanowice,
Gorzyce i Godów) kończymy cykl wystaw ostatnim już wernisażem w Dolnich
Marklowicach (gmina Petrovice u Karvine)

Już w piątek 11 lipca, zapraszamy do Galerii Stanisława Zormana na
otwarcie wystawy rzeźbiarsko-malarskiej.Wernisaż w gminie Petrovice u Karvine, kontynuuje otwarty w Tworkowie,
Czyżowicach i Skrbeńsku cykl bezpłatnych
wystaw, dostępnych dla wszystkich mieszkańców Morawskich Wrót i okolic.
Prace przygotowane zostały przez lokalnych artystów, zajmujących się
rzeźbiarstwem, malarstwem i ceramiką.

ADRES :
Galeria Stanisława Zormana
Dolni Marklovice c 185
Petrovice u Karvine
CZECHY

Wśród wystawców znajdą się :
Bernard Adamczyk - Krzyżanowice
Judyta Adamczyk - Krzyżanowice
Bogumiła Caniboł - Skrbeńsko
Ireneusz Caniboł - Skrbeńsko
Krzysztof Popek - Gołkowice
Stanislav Zorman - Dolni Marklovie (CZ)

Wniosek projektowy – „Organizacja wystaw rzeźbiarsko-malarskich ” został
wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota z siedzibą w
Gorzycach i jest realizowany w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013