b_400_400_16777215_0_0_images_stories_2015_relaqcje_piknik_folkowy_piiknik_folkowy4_3eef7.jpg10 października we sobota na piyknym placu przy świetlicy w Bełsznicy spotkały sie bajtle, gryfne frelki i karlusy oroz fest uśmiychnyte gospodynie Bełsznickie.

Nie wygoniyła nos ani zima na dworze, co sie nagle zrobiyła, ani wiater co nom wywiywoł wszelki graczki. Uciechy było i tak wiela. Pani Wiesia pichciyła kiełbaski z grila, chlyb z fetym i pieczone zimioki, zaś pani Ewelina gotowała nom konkurencyje. Trzabyło się postarać coby punkty do koszyka nazbiyrać.

Ciepali my zimiokami do wiadra, skokali my przez skokanki, plytli my warkocze na czas i wartko my lotali obleczyni w chusty i fortuchy, coby przeniyść w inksze miejsce zimioki. Chłopoki kopali fusbal, a dziołchy dmuchały balony z napisami: Lubię Folk - Działam Lokalnie. Fest nom się podobało, smakowało i było nom zocne być razym! Wszyskim dzieckom za taki zzangażowani i fajno zabawa organizatorzy przyszykowali bombony, kiere ciepnyte ze scyny bajtle wartko zbiyrały do kapsów. Jak my sie pobawiyli, pojedli i nacieszyli sobom to my poszli kożdy ku swoi chałpie co by się ogrzoć i poopowiadać łojcom jak to piyknie je spyndzać czas z domym kultury i świytlicami! Emotikon smile Tako impreza mogli my zorganiozwać dziynki projektowi kiery już od lipca działo u nos, a zwie sie Folkowe Art Akcje. Obejrzyjcie se zdjyncia!

{gallery}2015_relaqcje/piknik_folkowy/{/gallery}