Statut

STATUT Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „PERSPEKTYWA” w Czyżowicach.