Strona startowa

"My są cztyrze bracia
Pic nie mamy za co
Mamuliczka wyganiają
Wędrowac kazają
Znajdziecie tam woda
Wędrowcom wygoda


Tak sobie nucił Janek Wilków, gdy na rozległej równinie, daleko na południu wraz z braćmi tatulkowe owce pasł. Marzył i tęsknił o wędrówkach w szeroki świat. Pewnego razu wziął na plecy miech, w którym mioł syr, owsiane placki i wędzone udo barana. Na ramie wziął siekierę, do ręki kostur i poszedł na wędrówkę.
Kierował sie na północ ku dalekim górom. Była wiosna. Długo szedł przez góry i lasy aż spotkał przepiękną krainę porośnięta dziewiczym borem. Tu natrafił na osadę rodaków, którzy już dawniej do krainy Śląskiej przywędrowali. Został u nich do lata, a latem zaczął szukać odpowiedniego dla siebie miejsca. Znalazł je wkrótce. było to miejsce naprawdę urocze, obok łagodnego pagórka znalazł obfite źródło, była tam też rzeczka, która płynęła z drugiej strony pagórka. W około rósł gesty las będący królestwem licznych zastępów czyżyków, koncertujących od rana do nocy. Tu spoczął, napił się wody i zachwyconym wzrokiem rozglądał sie po okolicy.
Postanowił zostać, sprowadził sobie żonę, założył rodzinę, zbudował osadę. I tak Janek Wilków ułożył sobie życie, był szczęśliwy i zadowolony z losu
".


Powyższa legenda opowiada o powstaniu małej osady Czyżowice i sięga czasów przed Chrztem Polski.
Pochodzi ona z notatek Walentego Zamarskiego - mieszkańca Czyżowic ur. 4.02.1898r. a zaczerpnięta została z Kroniki Koła Gospodyń Wiejskich Czyżowice.

 

U NAS - gazeta Gminy Gorzyce
ZIEMIA RYBNICKO - WODZISlAWSKA Katowice 197
strona KATOWICKIEJ KURII 
SPORT Katowicki
NOWINY RYBNICKIE 
NOWINY WODZISlAWSKIE 
NOWINY RACIBORSKIE
mapa OKRĘG RYBNICKI
www.gorzyce.pl

Chcieliśmy podziękować ludziom, dzięki którym
witryna Czyżowic ma szansę istnieć i sie rozwijać. 

W pierwszej kolejnosci:
Panu Piotrowi Słanina
za udostepnienie danych ze strony
www.czyzowice.wb.pl,
której jest administratorem,
Panu Andrzejowi Mazurczyk,
na którego serwerze znajduje sie witryna,
a dalej: 

Łukaszowi Szkatuła
Stefanii Rodak
Helenie Mucha
Grzegorzowi Student
Szymonowi Kamczyk
Urszuli Pochopień
Bronisławie Słanina
Piotrowi Pawlica
Irenie Stefek
Krzysztofowi Kucza
Piotrowi Pyrchała
Pawłowi Tannenberg
Michałowi Kowalski
Wojciechowi Kurasz
Aleksandrowi Kucza
Jozefowi Pietfalski