U NAS - gazeta Gminy Gorzyce
ZIEMIA RYBNICKO - WODZISlAWSKA Katowice 197
strona KATOWICKIEJ KURII 
SPORT Katowicki
NOWINY RYBNICKIE 
NOWINY WODZISlAWSKIE 
NOWINY RACIBORSKIE
mapa OKRĘG RYBNICKI
www.gorzyce.pl