Dla licznie zabranych gości przygotowany został wspaniały program artystyczny. Wystąpiły „Czyżowianki” i „Rzuchowianki”. Członkinie koła zaprezentowały niezwykły talent aktorski w kilku skeczach. Jednak największy aplauz zdobył taniec „Jezioro łabędzie”.

Spotkanie to było także okazją do przedstawienia historii koła i sprawozdania. Z okazji jubileuszów, na ręce przewodniczącej czyżowickiego koła Heleny Mucha i prowadzącej spotkanie Wiesławy Paloc złożone zostały życzenia i gratulacje przez wójta gminy Piotra Oślizło, przewodniczącego rady gminy Krzysztofa Małka, sołtysa Mariana Jureczka, dyr. WDK Bibiannę Dawid oraz przewodniczącą KGW Rzuchów Dorotę Wieczorek.

 

 

 

{gallery}/kgw/jubileusz_2012/{/gallery}