1.06.1952 to data przyjęcia świetlicy gromadzkiej przez państwowe władze oświatowe. Kobiety zrzeszone w KGW przygotowały smaczny posiłek

05.12.1954 po utworzeniu powiatu Wodzisław (do tego czasu Czyżowice należały do powiatu Rybnik) odbyły się w tutejszej wioski pierwsze na szczeblu nowoutworzonego powiatu wybory do gromadzkiej rady narodowej. Największa ilość głosów padło na Alojzę Tannenberg członkinię Koła Gospodyń Wiejskich.

12.09.1955 członkowie różnych organizacji (w tym tez KGW) z łopatami w ręce przystąpili do usuwania rumowiska zniszczonej sali tanecznej Pawła Swobody, by z kolei przystąpić do jej odbudowy i budowy sceny teatralnej.

Tego roku odbyła się też wystawa królików w świetlicy u Swobody, a po niej pokaz pięknie haftowanych poduszek.


15.05.1956 w odbudowanej sali u Swobody przybyli pierwsi artyści teatru im. Wyspiańskiego z Katowic wystawiając sztukę „Szara magia” i „Latający lekarz”.

Zespół teatralny, do którego należąły też kobiety zrzeszone w KGW, wystawiał sztuki takie jak „Pan Damazy”, która na powiatowych eliminacjach w Jastrzębiu Zdroju zdobyła I miejsce.

1957 – We wrześniu członkinie KGW brały udział przy budowie drogi od budynku szkolnego w stronę dworca kolejowego. Otwarto sklep obuwniczy a następnie bar wiejski „Pod czereśnią”

W 1960 roku na uwage zasługują dożynki. Przeglądu korowodu dożynkowego dokonali przedstawiciele władz ze schodów pod balkonem budynku Alfreda Oślizły. Korowód rozpoczynał się na boisku a kończył się na placu rozpoczętej budowy Remizy Strażackiej. Starościną dożynek był a Salomea Kupka , a starostą Edward Pawelec.

1.10.1961 – Uroczystości z okazji dokończenia budowy remizy strażackiej. Społeczeństwo Czyżowic, wszystkie organizacje (w tym również członkinie KGW, które zadbały o posiłek dla zebranych) wzięły udział w uroczystym oddaniu Remizy strażackiej.

1962 – asfaltowanie szosy na odcinku Czyżowice – Wodzisław Śl., przy której to pracy nie zabrakło pomocy członkiń KGW

1964 – kobiety wraz z mężczyznami przygotowywały się święta (XX- rocznica polski Ludowej) pracując przy budowie drogi Rogowskiej.

20 września 1964r. w Czyżowicach urządzono dożynki gromadzkie.

1965 – W dotychczasowej świetlicy OSP otwarto klubo-kawiarnię, której kierowniczką została Magdalena Cichy – członkini KGW. W świetlicy tej spotykały się członkinie z działaczami politycznymi, społecznymi oraz z poetami i pisarzami.

6.06.1965 r odbyło się święto ludowe w którym wzięły udział Członkinie KGW. Pod nowowybudowaną muszlą koncertową odbyły się występy dzieci szkolnych oraz chóru Moniuszko.

19.06.1966 wraz z tysiącleciem chrztu polski odbyła się wielka uroczystość z okazji 40 lecia pracy Towarzystwa Śpiewu im. Stanisława Moniuszki.

1968 r. – położono trelinke na ul dworcowej obok spółdzielni (w pracach wzięły udział członkinie KGW)

1969 – w okresie od lipca do grudnia wykonano nadbudowę Remizy Strażackiej. 29.12.1967 r odbyło się jej uroczyste otwarcie.

1970 r – Członkinie KGW w strojach ludowych na wystawie wyrobów garmażeryjnych w Wodzisławiu śl. zaprezentowały wykonane przez siebie piętrowe torty i ciasta.

W 1970 roku mają miejsce Dożynki rejonowe w Czyżowicach.

2.01.1972 – wyjazd do teatru Ziemi Rybnickiej na operetkę „Wiedeńska Krew”

25.05.1972 z okazji Dnia Matki oraz zbliżającego się Dnia Dziecka członkinie wraz z dziećmi wyjechały autobusem do wesołego miasteczka do Chorzowa.


11.06.1972 KGW wraz z Kółkiem Rolniczym w Czyżowicach organizuje wycieczkę do Pokrzywnej i Głuchołaz.


30.11.1972 wyjazd do TZR na operetkę „Dziękuję Ci Ewo”


W 1972 roku zlikwidowano Urzędy Wiejskie – Gromadzkie rady narodowe i utworzono na terenie Gorzyc Gminna  Radę Narodową

1973 powstaje uniwersytet dla rodziców – kobiety nabywały cenne wiadomości z zakresu: wychowanie dzieci i młodzieży, porad lekarskich, ogrodnictwa, kosmetyki, porad prawniczych.

26.05.1973 - odsłonięcie tablicy pamiątkowej  poległych bohaterów Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Tablice wmurowano na murze domu nauczycielskiego – naprzeciw Szkoły podstawowej w Czyżowicach. 

W 1974 roku wprowadzono u 20 członkiń uprawy pod folia, która sprowadzono z SKR Rogów. Z okazji 30 lecia PRL członkinie pracowały przy upiększaniu wsi wprowadzając do swoich ogródków wiele kwiatów , jak też sadzono i pielęgnowano kwiaty na narożnikach ulic Dworcowej i Wiejskiej.

29.09.1974 wspólnie z kółkiem Rolniczym urządzono ognisko w „Rajcówce” obok leśniczówki w Czyżowicach. Dochód ze sprzedaży kiełbasy przeznaczono na kupno etaminy do bluzek dla stroi śląskich. 

1975 - Zimą organizowano kurs robienia sztucznych kwiatów. Umiejętność tę wykorzystywano do robienia wianków (koron), dla upiększenia strojów śląskich. W strojach tych członkinie brały udział we wszystkich uroczystościach wsi oraz gminy.

1977 - Jak co roku uroczyście obchodzono Dzień Kobiet. Panie w strojach ludowych brały udział w obchodach świąt państwowych a także podczas dożynek gminnych.

1979 - Z okazji międzynarodowego Roku Dziecka zorganizowano kulig połączony z pieczeniem kiełbasy, Współpracowano przy organizowaniu „dziedzińca” w okresie żniw. Przeprowadzono pogadanke na temat żywienia i wychowania dzieci, także w dniu 8 XII zorganizowano spotkanie dzieci z Mikołajem.

07.06.1979 Członkinie KGW z Czyżowic biorą udział w papieskiej Mszy Świętej w Oświęcimiu –Brzezince.


08.03.1980 obchodzono w Klubie Rolnika w Czyżowicach Dzień Kobiet z własnym programem rozrywkowym.

Zimą zorganizowano kurs kroju i szycia a na zakończenie pokaz mody.

1982 - Nie potrzeba było prowadzić konkursów hodowlanych czy też warzywniczych. W chlewikach gospodyń hodowały się wieprzki, cielęta, kury , gęsi, kaczki, owce a krów było niewiele. Warzywa uprawiano w tunelach foliowych i ogródkach, Pola i ogrody uprawiane, trawy na łąkach wykoszone i wysuszone na siano, lub też wypasane do samej zimy przez owce. Na polach uprawiano żyto , pszenice, owies i ziemniaki. Najbardziej uciążliwa praca była przy burakach pastewnych. Usługi na polach wykonywało Kółko rolnicze w Gorzycach. Nawozy kupowano w Kółku Rolniczym w Czyżowicach a później w Bełsznicy w składach GS Gorzyce. W tych latach wiele czasu spędzało się w kolejkach za wszystkim. Po dostawie towaru od razu wszystko było wykupywane. W ramach pomocy „Caritas” w salce katechetycznej, przy kościele rozdawano dla mieszkańców mąkę, ubiory wysyłane przez „Caritas” państw zachodnich.
Ks. Hilary Bywalec roznosił dla małych dzieci suszone mleko i odżywki. Po większe zakupy jeździło się autobusem do Wodzisławia. Kiedy w sklepie pojawił się towar bez kartek (masło, kawa, słodycze itp.) ustawiała się od razu kolejka przez cały rynek.
 

1983 - Gospodynie wesoło i ze śpiewem na ustach spędzają czas przy szkubaniu pierza. Rozłożono stół  ping-ponga  oraz inne stoły i nasypano pierza, tym razem od Wiesi Paloc. Wiesia zaprosiła tatę do grania na akordeonie.

Wyjazd Gospodyń do Katowic w celu powitania Ojca świętego Jana Pawła II na lotnisku w dniu 20 czerwca 1983r godz 15.30. 

1984 - Dożynki w Czyżowicach przy organizacji których  nie mogło zabraknąć KGW.

1985 - Zimą członkinie KGW spędzają czas na kursie robót ręcznych. Zakończenie kursu odbywa się przy kawie i wystawie, na którą zaprasza się przedstawicieli z Gminnych Kółek Rolniczych.

03.11.1986 odbyło się zebranie KGW na którym wybrano nowy zarząd:

Renata Nielaba – przewodnicząca

Halina Oleś – skarbnik

Małgorzata Jeleń – sekretarz
 

10.02.1987 w klubie rolnika spotkanie z poetką ludową  Anna Zychma przy skubaniu pierza.

17.02.1987 odbyło się zebranie KGW z nowym Zarządem na które zaproszono przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Wiejskiego Ośrodka Kultury w Czyżowicach – Augustyna Stabla. Omówił on projekt i plan budowy Wiejskiego Ośrodka Kultury w Czyzowicach.

19.07.1987 KGW zorganizowało koncert przy straży czyżowickiej dla wszystkich mieszkańców.

19.08.1987 członkinie w strojach ludowych zaśpiewały w Gorzycach gdzie otrzymały nagrodę pieniężną. Z pieniędzy tych pokryto koszt biletów do operetki  „Ptaszek w Tyrolu” 29.20 i 8 .12.
 

W 1988 roku KGW przyczyniło sie m.in. do organizacji dożynek, wyjazdu na operetkę do Gliwic, "Mikołaja" dla dzieci,

Zimą zorganizowano kurs haftu maszynowego. Na zakończenie kursu zorganizowano wystawe wykonanych prac: obrusy serwetki, bieżniki i bluzki. 

1989 - Z okazji Dnia Kobiet członkinie w strojach ludowych występują spiewając w GOKu w Olzie, gdzie zdobywają nagrodę za I miejsce.

W tym samym roku ma tez miejsce mecz
„Chude na Grube” – mecz wygrały Chude a po meczu zabawa na całego. 
W latach 1989 – 1993 – nie organizowano spotkań KGW ze względu na brak pomieszczeń w Klubie. Zarząd Koła brał udział w naradach dot. budowy nowego Domu Kultury.

W roku 1993 KGW bierze udział w sprzątaniu pomieszczeń nowego Domu Kultury w Czyżowicach, a było co sprzątać po murarzach, malarzach.

1-3.05.1993 nastepuje uroczyste otwarcie Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach.

27.08.1995 KGW bierze udział w dożynkach gminnych w Czyżowicach.