b_400_400_16777215_0_0_images_stories_osp_znak_osp.jpgPoniżej przedstawiamy Harmonogram Tygodnia Strażackiego, który będzie miał miejsce w dniach od 2 do 10 maja 2008.
Obchody dni ochrony p – pożarowej w dniach 02.05.2008r. do dnia 10.05.2008r. na terenie gminy Gorzyce.

Dnia 02.05.2008r. (piątek) zbiórka jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przy remizie OSP Czyżowice. O godzinie 16.00 przejazd wszystkimi samochodami pożarniczymi następującą trasą:
Czyżowice, Rogów, Bluszczów, Olza, Uchylsko, Gorzyczki, Turza Śl., Gorzyce, Bełsznica.

Dnia 04.05.2008r. (niedziela) o godz. 9.00 uroczysta Msza Św w kościele w Czyżowicach w intencji strażaków z OSP Czyżowice i ich rodzin.

Dnia 08.05.2008r. (czwartek) o godzinie 18.00 ćwiczenia oraz zapoznanie się z obiektem Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego oraz Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gorzycach przy ulicy Zamkowej 8.

Dnia 10.05.2008r. (sobota) zbiórka jednostek na parkingu obok kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Osinach o godzinie 15.30.
O godzinie 15.45 przemarsz do kościoła na Mszę Św.
Godzina 16.00 uroczysta Msza Św.
Po zakończeniu Mszy Św. przemarsz jednostek do sali OSP Bałsznica – wręczenie odznaczeń i wspólny posiłek.

Zadania dla wszystkich jednostek OSP.

 • Uporządkowanie obejść wokół budynków OSP,
 • Wywieszenie flag państwowych i plakatów na strażnicach,
 • Zorganizowanie spotkania z młodzieżą szkolną,
 • W czasie objazdu i dojazdu na ćwiczenia w samochodach pożarniczych użyte będą sygnały świetlne i dźwiękowe.
  Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Gorzycach:
  Grzegorz Student

        Komendant Gminny Zarządu Gminnego ZOSP RP w Gorzycach:
   Jerzy Glenc