Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/osp/CK/resize of img_2197.jpg '
There was a problem loading image 'images/stories/osp/CK/resize of img_2197.jpg '
There was a problem loading image 'images/stories/osp/CK/resize of img_2202.jpg '
There was a problem loading image 'images/stories/osp/CK/resize of img_2202.jpg '
There was a problem loading image 'images/stories/osp/CK/resize of img_2208.jpg '
There was a problem loading image 'images/stories/osp/CK/resize of img_2208.jpg '
There was a problem loading image 'images/stories/osp/CK/resize of img_2212.jpg '
There was a problem loading image 'images/stories/osp/CK/resize of img_2212.jpg '
b_400_400_16777215_0_0_images_stories_osp_CK_resize_of_img_2200.jpg W dniu 27 maja br. w siedzibie OSP w Czyżowicach odbyło się posiedzenie wyjazdowe Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pozarnych RP. W spotkaniu udział wzięli:  prezes zarządu powiatowego ZOSPRP Jerzy Szkatuła, prezes gminny ZOSP RP Grzegorz Student, wójt gminy Piotr Oślizło, przewodniczący rady gminy Czesław Zychma, starosta powiatu wodzisławskiego Jerzy Rosół,  komendant PSP w Wodzisławiu Kazimierz Musiolik oraz pozostali członkowie prezydium zarządu powiatowego.
Posiedzenie zarządu było okazją do oficjalnego oddania do użytku centrum kształcenia na odległość na wsiach w Czyżowicach, oraz do przedstawienia podstawowych informacji na temat jego działania. Przypomnieć należy, iż centrum w Czyżowicach działa od 18 lutego br. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (byłe pomieszczenie poczty). Wyposażone jest w pięć stanowisk komputerowych, posiadających łącze internetowe oraz 1 stanowisko dla pracownika centrum. Do końca września br. mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać z kursów i szkoleń. Obecnie prowadzone są szkolenia w zakresie obsługi komputera, oprogramowań oraz języków obcych. Do korzystania z oferty centrum zaproszone są osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć nowe umiejętności, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, a w dalszej perspektywie – zdobyć lepszą, ciekawszą pracę oraz podnieść swoją pozycję społeczną. Projekt adresowany jest w szczególności do osób z utrudnionym dostępem do edukacji, a także tych którzy ze względów czasowych czy finansowych nie decydują się na dojazdy do oddalonych, większych ośrodków edukacyjnych.

resize of img_2197.jpg
resize of img_2202.jpg
resize of img_2208.jpg
resize of img_2212.jpg
b_400_400_16777215_0_0_images_stories_osp_CK_resize_of_img_2218.jpg {mosimage}
{mosimage} {mosimage} {mosimage}