b_400_400_16777215_0_0_images_stories_img_praca-kariera.jpg OSP Czyzowice zaprasza do udziału w BEZPŁATNYCH szkoleniach przez internet. poniżej przedstawiamy wykaz dostępnych tematów.
 • Word 2003 - poziom podstawowy - 01 Pierwsze kroki w przetwarzaniu tekstu
 • Word 2003 - poziom podstawowy - 02 Ustawienia programu
 • Word 2003 - poziom podstawowy - 03 Podstawowe operacje na tekście
 • Word 2003 - poziom podstawowy - 04 Formatowanie tekstu
 • Word 2003 - poziom podstawowy - 05 Formatowanie akapitów
 • Word 2003 - poziom podstawowy - 06 Formatowanie dokumentu    
 • Word 2003 - poziom podstawowy - 07 Tworzenie tabel
 • Word 2003 - poziom podstawowy - 08 Wstawianie obrazów, rysunków i wykresów
 • Word 2003 - poziom podstawowy - 09 Podstawy i zasady tworzenia korespondencji seryjnej
 • Word 2003 - poziom podstawowy - 10 Przygotowanie do druku i drukowanie dokumentu
 • Word 2003 - poziom zaawansowany - 01 Edytowanie tekstu
 • Word 2003 - poziom zaawansowany - 02 Praca z obiektami Wordart, akapitami, podziałami, stylami i szablonami
 • Word 2003 - poziom zaawansowany - 03 Praca wielu osób na jednym dokumencie
 • Word 2003 - poziom zaawansowany - 04 Tworzenie konspektu
 • Word 2003 - poziom zaawansowany - 05 Korzystanie z odnośników i kodów pól
 • Word 2003 - poziom zaawansowany - 06 Stosowanie przypisów i zabezpieczanie dokumentu hasłem
 • Word 2003 - poziom zaawansowany - 07 Zaawansowane operacje na tabelach i tworzenie formularzy
 • Word 2003 - poziom zaawansowany - 08 Wstawianie i modyfikowanie okien tekstowych, obrazów i rysunków
 • Word 2003 - poziom zaawansowany - 09 Praca z arkuszami umieszczonymi w dokumencie i podpisami
 • Word 2003 - poziom zaawansowany - 10 Stosowanie narzędzi specjalnych - makr i korespondencji seryjnej
 • Word 2003 - poziom zaawansowany - 11 Zaawansowane opcje drukowania
 • Excel 2003 - poziom podstawowy - 01 Pierwsze kroki z arkuszem kalkulacyjnym
 • Excel 2003 - poziom podstawowy - 02 Zmiana ustawień programu
 • Excel 2003 - poziom podstawowy - 03 Wprowadzanie i edycja danych, wstawianie wierszy i kolumn
 • Excel 2003 - poziom podstawowy - 04 Kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, wyszukiwanie i sortowanie danych
 • Excel 2003 - poziom podstawowy - 05 Praca z arkuszami w skoroszycie
 • Excel 2003 - poziom podstawowy - 06 Stosowanie formuł arytmetycznych, funkcji i odwołań do komórek
 • Excel 2003 - poziom podstawowy - 07 Formatowanie liczb i dat
 • Excel 2003 - poziom podstawowy - 08 Zmiana wyglądu komórki
 • Excel 2003 - poziom podstawowy - 09 Wyrównywanie i obramowywanie komórek
 • Excel 2003 - poziom podstawowy - 10 Tworzenie wykresów i diagramów
 • Excel 2003 - poziom podstawowy - 11 Zmiana ustawień arkusza
 • Excel 2003 - poziom podstawowy - 12 Przygotowanie do wydruku i drukowanie
 • Visual Basic .NET - 01 Podstawowe informacje
 • Visual Basic .NET - 02 Koncepcje programowania
 • Visual Basic .NET - 03 Typy danych
 • Visual Basic .NET - 04 Praca z procedurami
 • Visual Basic .NET - 05 Struktury decyzyjne i pętle
 • Visual Basic .NET - 06 Walidacja danych wprowadzanych przez Użytkownika
 • Visual Basic .NET - 07 Programowanie obiektowe w Visual Basic.NET
 • Visual Basic .NET - 08 Obsługa błędów i wyjątków
 • Visual Basic .NET - 09 Dostosowywanie interfejsu użytkownika
 • Visual Basic .NET - 10 Formularze Web Forms i Usługi XML Web Services
 • Visual Basic .NET - 11 Korzystanie z ADO.NET
 • Visual Basic .NET - 12 Wdrażanie aplikacji
 • Visual C# - 01 Podstawowe informacje
 • Visual C# - 02 Koncepcje programowania
 • Visual C# - 03 Klasy
 • Visual C# - 04 Stosowanie mechanizmów w technice programowania obiektowego C#
 • Visual C# - 05 Programowanie w C#
 • Visual C# - 06 Tworzenie aplikacji opartych o technologię C# .NET
 • Visual C# - 07 Uzyskiwanie dostępu do danych w ADO.NET
 • Visual C# - 08 Tworzenie aplikacji działających w środowisku Windows      
 • Visual C# - 09 Korzystanie z usług XML Web Services w aplikacji
 • Visual C# - 10 Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem formularzy Web Forms
 • Visual C# - 11 Ustawienia aplikacji i wdrażanie
 • MS1 - Zarządzanie środowiskiem systemu Microsoft Windows Server 2003 - 01 Wprowadzenie do administrowania kontami i zasobami
 • MS1 - Zarządzanie środowiskiem systemu Microsoft Windows Server 2003 - 02 Zarządzanie kontami użytkowników i komputerów
 • MS1 - Zarządzanie środowiskiem systemu Microsoft Windows Server 2003 - 03 Zarządzanie grupami
 • MS1 - Zarządzanie środowiskiem systemu Microsoft Windows Server 2003 - 04 Zarządzanie dostępem do zasobów
 • MS1 - Zarządzanie środowiskiem systemu Microsoft Windows Server 2003 - 05 Wdrażanie drukowania
 • MS1 - Zarządzanie środowiskiem systemu Microsoft Windows Server 2003 - 06 Zarządzanie drukowaniem
 • MS1 - Zarządzanie środowiskiem systemu Microsoft Windows Server 2003 - 07 Zarządzanie dostępem do obiektów w jednostkach organizacyjnych
 • MS1 - Zarządzanie środowiskiem systemu Microsoft Windows Server 2003 - 08 Wdrażanie zasad grup
 • MS1 - Zarządzanie środowiskiem systemu Microsoft Windows Server 2003 - 09 Zarządzanie środowiskiem użytkowników za pomocą zasad grupy
 • MS1 - Zarządzanie środowiskiem systemu Microsoft Windows Server 2003 - 10 Wdrażanie szablonów administracyjnych i zasad inspekcji
 • MS2 - Konserwacja środowiska Microsoft Windows Server 2003 - 01 Przygotowanie do administrowania serwerem
 • MS2 - Konserwacja środowiska Microsoft Windows Server 2003 - 02 Przygotowanie do monitorowania wydajności serwera
 • MS2 - Konserwacja środowiska Microsoft Windows Server 2003 - 03 Monitorowanie wydajności serwera
 • MS2 - Konserwacja środowiska Microsoft Windows Server 2003 - 04 Obsługa sterowników urządzeń
 • MS2 - Konserwacja środowiska Microsoft Windows Server 2003 - 05 Zarządzanie dyskami
 • MS2 - Konserwacja środowiska Microsoft Windows Server 2003 - 06 Zarządzanie magazynowaniem danych            
 • MS2 - Konserwacja środowiska Microsoft Windows Server 2003 - 07 Zarządzanie odzyskiwaniem po awarii
 • MS2 - Konserwacja środowiska Microsoft Windows Server 2003 - 08 Obsługa oprogramowania przy użyciu usług Software Update Services
 • MS3 - Wdrażanie infrastruktury sieciowej Microsoft Windows Server 2003 - 01 Przypisywanie adresów IP przy użyciu usługi DHCP
 • MS3 - Wdrażanie infrastruktury sieciowej Microsoft Windows Server 2003 - 02 Zarządzanie usługą DHCP
 • MS3 - Wdrażanie infrastruktury sieciowej Microsoft Windows Server 2003 - 03 Wprowadzenie do rozwiązywania nazw
 • MS3 - Wdrażanie infrastruktury sieciowej Microsoft Windows Server 2003 - 04 Rozwiązywanie nazw za pomocą usługi DNS
 • MS3 - Wdrażanie infrastruktury sieciowej Microsoft Windows Server 2003 - 05 Zarządzanie i montorowanie systemu DNS
 • MS3 - Wdrażanie infrastruktury sieciowej Microsoft Windows Server 2003 - 06 Rozwiązywanie nazw NetBIOS za pomocą usługi WINS
 • MS3 - Wdrażanie infrastruktury sieciowej Microsoft Windows Server 2003 - 07 Konfigurowanie dostępu do sieci
 • MS4 - Planowanie, wdrażanie i obsługa infrastruktury Active Directory Microsoft Windows Server 2003 - 01 Wprowadzenie do infrastruktury katalogu Active Directory
 • MS4 - Planowanie, wdrażanie i obsługa infrastruktury Active Directory Microsoft Windows Server 2003 - 02 Implmentacja struktury jednostek organizacyjnych
 • MS4 - Planowanie, wdrażanie i obsługa infrastruktury Active Directory Microsoft Windows Server 2003 - 03 Wdrażanie kont użytkowników, grup i komputerów
 • MS4 - Planowanie, wdrażanie i obsługa infrastruktury Active Directory Microsoft Windows Server 2003 - 04 Zarządzanie zasadami grup
 • MS4 - Planowanie, wdrażanie i obsługa infrastruktury Active Directory Microsoft Windows Server 2003 - 05 Instalowanie i zarządzanie oprogramowaniem za pomocą zasad grupy
 • MS4 - Planowanie, wdrażanie i obsługa infrastruktury Active Directory Microsoft Windows Server 2003 - 06 Konserwacja katalogu Active Directory
 • Excel 2003 - poziom zaawansowany - 01 Praca z danymi
 • Excel 2003 - poziom zaawansowany - 02 Blokowanie, ukrywanie i odkrywanie kolumn i wierszy
 • Excel 2003 - poziom zaawansowany - 03 Zabezpieczanie arkuszy i skoroszytów   
 • Excel 2003 - poziom zaawansowany - 04 Sortowanie, filtrowanie i łączenie danych
 • Excel 2003 - poziom zaawansowany - 05 Modyfikowanie wykresów i grafów
 • Excel 2003 - poziom zaawansowany - 06 Używanie zaawansowanych funkcji
 • Excel 2003 - poziom zaawansowany - 07 Tworzenie tabel przestawnych, scenariuszy i stosowanie audytu
 • Excel 2003 - poziom zaawansowany - 08 Rejestracja i uruchamianie makroinstrukcji
 • PowerPoint 2003 - Grafika prezentacyjna - 01 Pierwsze kroki w tworzeniu prezentacji
 • PowerPoint 2003 - Grafika prezentacyjna - 02 Tworzenie prezentacji
 • PowerPoint 2003 - Grafika prezentacyjna - 03 Umieszczanie tekstu i formatowanie tekstu
 • PowerPoint 2003 - Grafika prezentacyjna - 04 Wstawianie, kopiowanie, przenoszenie i usuwanie obrazów i rysunków
 • PowerPoint 2003 - Grafika prezentacyjna - 05 Tworzenie wykresów i schematów organizacyjnych
 • PowerPoint 2003 - Grafika prezentacyjna - 06 Wstawianie obiektów graficznych, animacji i efektów przejść
 • PowerPoint 2003 - Grafika prezentacyjna - 07 Przygotowanie pokazu slajdów, drukowanie i uruchamianie prezentacji
 • Internet - 01 Podstawowe pojęcia
 • Internet - 02 Bezpieczeństwo w sieci Web
 • MS4 - Planowanie, wdrażanie i obsługa infrastruktury Active Directory Microsoft Windows Server 2003 - 03 Wdrażanie kont użytkowników, grup i komputerów
 • MS4 - Planowanie, wdrażanie i obsługa infrastruktury Active Directory Microsoft Windows Server 2003 - 04 Zarządzanie zasadami grup
 • MS4 - Planowanie, wdrażanie i obsługa infrastruktury Active Directory Microsoft Windows Server 2003 - 05 Instalowanie i zarządzanie oprogramowaniem za pomocą zasad grupy  
 • MS4 - Planowanie, wdrażanie i obsługa infrastruktury Active Directory Microsoft Windows Server 2003 - 06 Konserwacja katalogu Active Directory
 • Excel 2003 - poziom zaawansowany - 01 Praca z danymi
 • Excel 2003 - poziom zaawansowany - 02 Blokowanie, ukrywanie i odkrywanie kolumn i wierszy
 • Excel 2003 - poziom zaawansowany - 03 Zabezpieczanie arkuszy i skoroszytów   
 • Excel 2003 - poziom zaawansowany - 04 Sortowanie, filtrowanie i łączenie danych
 • Excel 2003 - poziom zaawansowany - 05 Modyfikowanie wykresów i grafów
 • Excel 2003 - poziom zaawansowany - 06 Używanie zaawansowanych funkcji
 • Excel 2003 - poziom zaawansowany - 07 Tworzenie tabel przestawnych, scenariuszy i stosowanie audytu
 • Excel 2003 - poziom zaawansowany - 08 Rejestracja i uruchamianie makroinstrukcji
 • PowerPoint 2003 - Grafika prezentacyjna - 01 Pierwsze kroki w tworzeniu prezentacji
 • PowerPoint 2003 - Grafika prezentacyjna - 02 Tworzenie prezentacji
 • PowerPoint 2003 - Grafika prezentacyjna - 03 Umieszczanie tekstu i formatowanie tekstu
 • PowerPoint 2003 - Grafika prezentacyjna - 04 Wstawianie, kopiowanie, przenoszenie i usuwanie obrazów i rysunków
 • PowerPoint 2003 - Grafika prezentacyjna - 05 Tworzenie wykresów i schematów organizacyjnych
 • PowerPoint 2003 - Grafika prezentacyjna - 06 Wstawianie obiektów graficznych, animacji i efektów przejść
 • PowerPoint 2003 - Grafika prezentacyjna - 07 Przygotowanie pokazu slajdów, drukowanie i uruchamianie prezentacji
 • Internet - 01 Podstawowe pojęcia
 • Internet - 02 Bezpieczeństwo w sieci Web
 • Excel 2007 - poziom podstawowy - 01 Pierwsze kroki z arkuszem kalkulacyjnym
 • Excel 2007 - poziom podstawowy - 02 Zmiana ustawień programu
 • Excel 2007 - poziom podstawowy - 03 Wprowadzanie i edycja danych, wstawianie wierszy i kolumn
 • Excel 2007 - poziom podstawowy - 04 Kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, wyszukiwanie i sortowanie danych
 • Excel 2007 - poziom podstawowy - 05 Praca z arkuszami w skoroszycie
 • Excel 2007 - poziom podstawowy - 06 Stosowanie formuł arytmetycznych, funkcji i odwołań do komórek
 • Excel 2007 - poziom podstawowy - 07 Formatowanie liczb i dat
 • Excel 2007 - poziom podstawowy - 08 Zmiana wyglądu komórki
 • Excel 2007 - poziom podstawowy - 09 Wyrównywanie i obramowywanie komórek
 • Excel 2007 - poziom podstawowy - 10 Tworzenie wykresów i diagramów
 • Excel 2007 - poziom podstawowy - 11 Zmiana ustawień arkusza
 • Excel 2007 - poziom podstawowy - 12 Przygotowanie do wydruku i drukowanie
 • Word 2007 - poziom podstawowy - 01 Pierwsze kroki w przetwarzaniu tekstu
 • Word 2007 - poziom podstawowy - 02 Ustawienia programu
 • Word 2007 - poziom podstawowy - 03 Podstawowe operacje na tekście
 • Word 2007 - poziom podstawowy - 04 Formatowanie tekstu
 • Word 2007 - poziom podstawowy - 05 Formatowanie akapitów
 • Word 2007 - poziom podstawowy - 06 Formatowanie dokumentu    
 • Word 2007 - poziom podstawowy - 07 Tworzenie tabel
 • Word 2007 - poziom podstawowy - 08 Wstawianie obrazów, rysunków i wykresów
 • Word 2007 - poziom podstawowy - 10 Przygotowanie do druku i drukowanie dokumentu
 • Word 2007 - poziom zaawansowany - 01 Edytowanie tekstu
 • Word 2007 - poziom zaawansowany - 02 Praca z obiektami Wordart, akapitami, podziałami, stylami i szablonami
 • Word 2007 - poziom zaawansowany - 03 Praca wielu osób na jednym dokumencie
 • Word 2007 - poziom zaawansowany - 04 Tworzenie konspektu
 • Word 2007 - poziom zaawansowany - 05 Korzystanie z odnośników i kodów pól
 • Usługi w sieciach informatycznych - 01 Podstawowe pojęcia
 • Usługi w sieciach informatycznych - 02 Bezpieczeństwo w sieci Web
 • Usługi w sieciach informatycznych - 03 Pierwsze kroki w pracy z przeglądarką
 • Usługi w sieciach informatycznych - 04 Nawigacja między stronami WWW
 • Outlook 2007 - Poczta elektroniczna - 01 Podstawy korespondencji elektronicznej i względy bezpieczeństwa
 • Outlook 2007 - Poczta elektroniczna - 02 Otwieranie i zamykanie wiadomości, ustawienia programu pocztowego
 • Outlook 2007 - Poczta elektroniczna - 03 Odczytywanie poczty i odpowiadanie na listy            
 • Outlook 2007 - Poczta elektroniczna - 04 Wysyłanie, kopiowanie, przenoszenie i usuwanie wiadomości
 • Użytkowanie komputera - system operacyjny Windows Vista
 • PowerPoint 2007 - kurs zaawansowany
 • Usługi w sieciach informatycznych - 05 Wyszukiwanie informacji
 • Usługi w sieciach informatycznych - 06 Przygotowanie strony WWW do wydruku i drukowanie
 • Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego Windows Vista
 • Wprowadzenie do instalacji i zarządzanie Microsoft Exchange Server 2007
 • Konfiguracja aplikacji i narzędzi systemu Windows Vista
 • Podstawy infrastruktury sieci oraz platforma aplikacyjna Microsoft Windows Server 2008
 • Wdrażanie Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z infrastrukturą sieci Microsoft Windows Server 2008
 • Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2005
 • Rozwijanie aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem środowiska Visual Studio .NET
 • Wprowadzenie do programowania w Microsoft .NET
 • Konserwowanie baz danych Microsoft SQL Server 2005
 • Produkcja zwierzęca
 • Rozwijanie serwisów XML Web z wykorzystaniem ASP.NET
 • Rozwiązywanie problemów z systemem Windows Vista
 • Usługi turystyczne na obszarach wiejskich
 • Organizacja i zarządzanie gospodarstwem rolnym
 • Produkcja roślinna
 • Szkoła liderów - MARKETING I SPRZEDAŻ - IDENTYFIKACJA KLIENTA
 • Szkoła liderów - MARKETING I SPRZEDAŻ - DOTARCIE DO KLIENTA
 • Szkoła liderów - MARKETING I SPRZEDAŻ - INTEGRACJA
 • Szkoła liderów - MARKETING I SPRZEDAŻ - CRM
 • Szkoła liderów - DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA - NOWE KONTRAKTY
 • Szkoła liderów - DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA - OBSŁUGA KONTRAKTU
 • Szkoła liderów - DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA - WINDYKACJE
 • Szkoła liderów - DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA - USŁUGI POSPRZEDAŻNE
 • Szkoła liderów - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA - CONTROLLING I FINANSE
 • Szkoła liderów - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA - HR
 • Szkoła liderów - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA - OBSŁUGA PRAWNA
 • Wdrażanie Windows SharePoint Services 3.0
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
 • Prowadzenie negocjacji
 • Umiejętności sprzedaży
 • Planowanie i prowadzenie zebrań
 • Zaawansowane technologie budowy aplikacji Web za pomocą Visual Studio 2005
 • Wdrażanie i instalacja Windows Vista za pomocą obrazów
 • Projektowanie infrastruktury Microsoft SQL Server 2005
 • Tworzenie aplikacji Web w XML
 • Zaawansowany dostęp do danych z wykorzystaniem Microsoft Visual Studio 2005
 • Projektowanie zabezpieczeń dla Microsoft SQL Server 2005
 • Konstruowanie zapytań w środowisku Microsoft SQL Server 2005 Transact-SQL
 • Zarządzanie bezpieczeństwem systemu wymiany wiadomości Microsoft Exchange Server 2007
 • Odtwarzanie serwerów i baz Microsoft Exchange Server 2007
 • Asertywność
 • Podstawy technik informatycznych