Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/osp/sprawozdanie/obraz 002_m.jpg '
There was a problem loading image 'images/stories/osp/sprawozdanie/obraz 002_m.jpg '
There was a problem loading image 'images/stories/osp/sprawozdanie/obraz 003_m.jpg '
There was a problem loading image 'images/stories/osp/sprawozdanie/obraz 003_m.jpg '
There was a problem loading image 'images/stories/osp/sprawozdanie/obraz 004_m.jpg '
There was a problem loading image 'images/stories/osp/sprawozdanie/obraz 004_m.jpg '
b_400_400_16777215_0_0_images_stories_osp_sprawozdanie_obraz_001_m.jpg Na zebranie przybyli: Senator RP Antoni Motyczka, Wójt Gminy Gorzyce Piotr Oślizło, W-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach Jerzy Szkatuła, Komendant Gminny Jerzy Glenc, Komendant honorowy Bolesław Cnota, Prezes honorowy Augustyn Stabla, Radni Czyżowic Jerzy Rebeś i Marian Jureczka, Przewodnicząca KGW Helena Mucha, Prezes ”Agro Wodzisław” Marian Oślizło przedstawiciel wspierajacy.

obraz 002_m.jpg
obraz 003_m.jpg

obraz 004_m.jpg
b_400_400_16777215_0_0_images_stories_osp_sprawozdanie_obraz_005_m.jpg


Spawozdanie z działalności OSP Czyżowice za 2008r.


         Rok 2008 został ogłoszony przez Zarząd Główny Związku rokiem Bolesława Chomicza. 27 maja przypadała 130 - sta rocznica urodzin tego wybitnego działacza strażackiego. Dążył on do tego aby Ochotnicze Straże Pożarne były liczącymi się organizacjami wśród społeczeństwa, spieszące z pomocą bliźniemu co praktykowane jest do dnia dzisiejszego.

         Nasza jednostka posiada 49 członków czynnych, 4 członków honorowych i 12 druhów MDP. Maj to szczególny miesiąc dla strażaków. W całej Gminie odbywały się uroczystości z okazji Dnia Strażaka, od spotkań organizowanych przez OSP zaczynając, na powiatowych obchodach tego święta kończąc. Jako OSP Czyżowice uczestniczyliśmy w objeździe jednostek z terenu Gminy Gorzyce, ćwiczeniach w Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach oraz zakończeniu tygodnia strażackiego. Chciałem poinformować że w przyszłym roku (2010) nasza jednostka obchodzić będzie 80 - cio lecie istnienia.

        Nasi strażacy nie zapominają także o dzieciach i młodzieży. W przedszkolu i szkole ta więź jest utrzymywana między innymi poprzez organizowaniu co roku pokazów strażackich połączone ze zwiedzaniem remizy OSP, udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Konkursie Plastycznym. W 2008 roku w Konkursie Plastycznym Gminnym:

W kat. I - 1 miejsce zdobył Mateusz Szczotok Szkoła Podstawowa Czyżowice,

                2 miejsce Justyna Dzierżęga Szkoła Podstawowa (opiekun Mirela Bura),

W kat. III - 2 miejsce Dominika Nogły (opiekun Mirosława Nogły),

W kat. IV - wyróżnienie otrzymała Ewelina Langrzyk i Daria Blacha Gimnazjum Czyżowice (opiekun Magdalena Chorożyczewska),

W Konkursie Plastycznym powiatowym:

W kat II - 2 miejsce Patrycja Sosna Szkoła Podstawowa (opiekun Justyna Brysz)

-      3 miejsce Mateusz Szczotok Szkoła Podstawowa Cyżowice,

W kat III - 2 miejsce Dominika Nogły,

W kat IV - 2 miejsce Daria Blacha Gimnazjum Czyżowice

W Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej Gminnym I miejsce (grupa 17-19 lat) zdobyła Marta Grabiec z Czyżowic i zakwalifikowała się do rozgrywek powiatowych.

Kolejnym etapem przed wstępem w szeregi OSP są Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Praca ze strażacką młodzieżą to mocna strona naszej jednostki. Młodzież od wielu lat bierze udział w zawodach CTIF. W zeszłym roku drużyna w składzie: Monika Student, Patryk Mioduszewski, Szymon Widenka, Piotr Kuboń,

Mateusz Starzyczny, Szymon Mojżesz, Robert Zając, Tomasz Jurczyk, Dariusz Wolny zajęła I miejsce w zawodach gminnych. W nagrodę został zorganizowany turniej strzelecki na strzelnicy w Pszowie zakończony wręczeniem pucharów i dyplomów.

Na ostatnich zawodach sportowo pożarniczych w grupie A (seniorzy) bardzo dobrze zaprezentowała się nasza drużyna zajmując także I miejsce. Występowała w składzie: Marcin Siwarski, Dariusz Pecuch, Wojciech Zając, Paweł Stebel,

Jan Mojżesz, Łukasz Cnota, Leszek Godula, Wojciech Czaika. Jak co roku za zdobycie I miejsca Zarząd Gminny Związku przy pomocy Wójta Gminy Gorzyce zorganizował wyjazd na zawody do Słowacji, gdzie los dla naszej drużyny nie był taki łaskawy zajmując 10 miejsce. We wrześniu w Rogowie odbyły się zawody oldboi gdzie mimo braku dwóch zawodników powyżej 40 roku życia, drużyna OSP Czyżowice zdobyła 5 miejsce.

Pomimo prowadzonej przez strażaków profilaktyki, zagrożenia pożarowe chociaż minimalne istnieją nadal. W roku 2008 nasza jednostka wyjeżdżała do akcji ratowniczo - gaśniczych 14 razy. Pożary to: trawa w Wodzisławiu Śl i Turzy Śl, ściernisko w Gorzycach, stolarnia w Turzy Śl, stodoła w Rogowie oraz budynek gospodarczy w Turzy Śl. Miejscowe zagrożenia: usuwanie konarów drzewa 2x, wycinka powalonych drzew 4x, pompowanie wody po nawałnicy w Turzy Śl i Wodzisławiu Śl. oraz ściąganie kota z drzewa w Czyżowicach.

Bardzo ważną sprawą jest szkolenie członków OSP. Bez wymaganych kursów nie mogą oni uczestniczyć w działaniach ratowniczo - gaśniczych. W roku 2008 zostało przeszkolonych czterech szeregowców oraz jeden ratownik medyczny.

Z funduszy Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego otrzymaliśmy 5300 zł. Za ta sumę zakupiono zestaw do ratownictwa medycznego wraz z deską, szelki bezpieczeństwa do pracy na wysokościach, zestaw do sterowania radiotelefonem z przedziału autopompy samochodu bojowego oraz 2 akumulatory do radiostacji nasobnych.

Od kilku lat składając zeznanie podatkowe możemy jednocześnie wspomóc Ochotnicze Straże Pożarne nie ponosząc z tego tytułu dodatkowych kosztów. Za 2008 rok OSP Czyżowice otrzymała 552 zł z 1 %. Apeluję do wszystkich wesprzyjcie strażaków ochotników a będziemy żyli w bezpieczniejszym świecie.

Stało się to, na co strażacy czekali od dawna. Pod koniec lipca przyjęto „Ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej". Uściślona została sprawa wypłaty ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach. Inaczej mają być prowadzone badania lekarskie członków OSP biorących udział w akcjach lub zawodach. Jednostki samorządu terytorialnego uzyskały możliwość przekazywania OSP środków pieniężnych w formie dotacji. Zmiany w „Prawie o ruchu drogowym" dają uprawnienia strażakom PSP i OSP do kierowania ruchem podczas prowadzenia akcji ratowniczej. Jednocześnie określono, że zaświadczenie do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego wydaje kierowcom OSP wójt. Wspomniana ustawa odnosi się także do kilku innych spraw istotnych dla funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej .Niestety, w dalszym ciągu nie podjęto decyzji dotyczącej dodatków do emerytur i rent dla strażaków OSP. Nie znalazł rozwiązania problem zwalniania strażaków ochotników do udziału w akcjach i szkoleniach przez pracodawców.

W dniu 27 maja 2008r zostało oficjalnie otwarte „Internetowe Centrum Szkolenia na odległość" w naszej OSP. Równie chętnie jak młodzież korzystają z niego dorośli mieszkańcy wsi. Osoby uczestniczące w zajęciach chętnie opowiadają o tym, jak nauczenie się obsługi komputera ułatwia im załatwienie różnych spraw. Pod koniec roku zostało wystosowane pismo do Urzędu Gminy Gorzyce o zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów lokalowych i dostępu do internetu w ramach projektu w 2009 roku.

W czerwcu zorganizowano ognisko dla strażaków i ich rodzin z bardzo licznym udziałem.

W roku sprawozdawczym 2008 wykonano następujące prace porządkowe i remontowe przy obiekcie i sprzęcie;

·        Dokończenie remontu pomieszczeń przeznaczonych na szkolenia w „Internetowym Centrum Szkolenia" (malowanie, zamontowanie tablic ogłoszeniowych oraz lamp oświetleniowych),

·        Malowanie sali OSP,

·        Obicie krzeseł w świetlicy za co bardzo dziękuję druhowi Darkowi Pecuch, który prace wykonał za darmo,

·        Zamontowanie do przedziału autopompy samochodu bojowego zestawu do sterowania radiotelefonem.

Firma AGRO - Wodzisław odstąpiła nam nieodpłatnie dwa piętra hali magazynowej na cele prowadzenia ćwiczeń na obiekcie, ćwiczeń przed zawodami oraz magazynowania sprzętu pożarniczego.

W roku sprawozdawczym wyróżnieni zostali:

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa - druh Mirosław Kędzierski,

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa - druh Zbigniew Mucha,

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa - druh Leszek Godula,

Wzorowy Strażak - Łukasz Cnota.

     Na koniec chciałem dodać że bez udziału strażaków ochotników nie odbędzie się żadne poważniejsze wydarzenie - od wspólnego witania nowego roku, dożynek, zawodów sportowo - pożarniczych, zabezpieczenia biegu czy wyścigu kolarskiego, turniejów pożarniczych po uroczystości kościelne i państwowe.

     Z tego miejsca dziękuje wszystkim strażakom za ich działania za wszystko co zrobili dla dobra OSP.

Serdecznie dziękuję Urzędowi Gminy w Gorzycach za wszelką pomoc materialna i finansową, sponsorom oraz wszystkim co przyczynili się do rozwoju naszej jednostki.