Jednostka OSP Czyzowice wraz z Zarzadem Gminnym w Gorzycach co roku organizuje Konkurs plastyczny pt:”Praca strazaka” oraz Ogolnopolski Turniej Wiedzy Pozarniczej.


KONKURS PLASTYCZNY – GMINNY
pt. „Praca strazaka”
 

I  miejsce – „Strazak zawsze podaje pomocna dlon” - Ewelina Langrzyk, kl. I Gimnazjum Czyzowice,
II  miejsce – „Walka z ogniem” – Ewa Boniakowska, kl. II Gimnazjum Czyzowice,


OGoLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POzARNICZEJ – GMINNY
„Mlodziez zapobiega pozarom”

I miejsce (grupa wiekowa 10-13 lat) – Piotr Kubon – Szkola Podstawowa Czyzowice
II miejsce (grupa wiekowa 10-13 lat) – Jaroslaw Jakubczyk – Szkola Podstawowa Czyzowice
I miejsce (grupa wiekowa 14-16 lat) – Marta Grabiec – Gimnazjum Czyzowice
II miejsce (grupa wiekowa 14-16 lat) – Wojciech Zajac – Gimnazjum Czyzowice 


OGoLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
POWIATU WODZISlAWSKIEGO pt. „Praca strazaka”
 

I  miejsce (w III grupie-szkoly podstawowe IV - VI) – Dominika Nogly, kl. V SP Czyzowice,

I  miejsce (w IV grupie-gimnazjum) – „Walka z ogniem” – Ewa Boniakowska, kl. II Gimnazjum Czyzowice,
II  miejsce (w IV grupie-gimnazjum) – „Strazak zawsze podaje pomocna dlon” Ewelina Langrzyk, kl. I Gimnazjum Czyzowice,
 


OGoLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POzARNICZEJ
POWIATU WODZISlAWSKIEGO pt. „Mlodziez zapobiega pozarom”

III miejsce (grupa wiekowa 10-13 lat) – Jaroslaw Jakubczyk – Szkola Podstawowa Czyzowice


Opracowanie:
Grzegorz Student