alt21 października br. w siedzibie redakcji „Dziennika Zachodniego” w Sosnowcu, odbyło się podsumowanie plebiscytu "Superwójt kadencji 2010-2014. Subregion zachodni". W spotkaniu udział wzięli laureaci konkursu na najlepszego wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz na najlepszą budowę regionu.

 


Z rąk prezesa „DZ” Zenona Nowaka oraz redaktora naczelnego Marka Twaroga, list gratulacyjny odebrał wójt gminy Piotr Oślizło, który zdobył I miejsce w plebiscycie, otrzymując tytuł „Superwójta kadencji 2010-2014 subregionu zachodniego”. W krótkim wystąpieniu wójt podziękował redakcji za organizację plebiscytu, oraz wszystkim, którzy oddali na niego głosy.


Dodajmy, iż czytelnicy Dziennika Zachodniego do 12 października br. brali udział w plebiscycie oceniającym pracę 14 wójtów w regionie rybnickim. W głosowaniu tym największą liczbę głosów otrzymał Wójt Gminy Gorzyce Piotr Oślizło. Na Superwójta kadencji 2010-2014 oddano aż 5359 głosów