b_400_400_16777215_0_0_images_stories_aktualnosci_2014_gorzycka_perla_DSC_0010_d4202.jpg24 października br. w sali Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Gorzycach, odbyła się uroczysta gala związana z wręczeniem tytułu honorowego „Gorzycka Perła ‘2014”. Kapituła Tytularna uznała wybitne osiągnięcia oraz zasługi dla gminy Gorzyce i postanowiła przyznać ten zaszczytny tytuł mieszkańcowi Czyżowic – ks. Jerzemu Dudkowi.

 

W wygłoszonej laudacji podkreślone zostały ogromne zasługi księdza proboszcza dla społeczności przy budowie kościoła w Czyżowicach, oraz wielu innych akcjach i działaniach.

Tytuł honorowy wraz ze statuetką wręczony został laureatowi przez wójta gminy Piotra Oślizło oraz przewodniczącego rady gminy Krzysztofa Małka.

Serdeczne gratulacje i ciepłe życzenia skierował także Tadeusz Skatuła – starostwa powiatu, zarazem Gorzycka Perła 2008 roku.

Odbierając statuetkę i życzenia, ksiądz Jerzy Dudek nie ukrywał wzruszenia. Podziękował wnioskodawcy - Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej Perspektywa” oraz kapitule tytularnej za przyznanie tytułu honorowego, dodając, iż Gorzycka Perła 2014 r. jest dla wszystkich mieszkańców Czyżowic!b_400_400_16777215_0_0_images_stories_aktualnosci_2014_gorzycka_perla_DSC_0038_fb4a1.jpg

W drugiej części uroczystości przyznane zostały stypendia Wójta Gminy dla najzdolniejszych uczniów. W roku szkolnym 2013/2014, 43 uczniów osiągnęło bardzo dobre wyniki w nauce, a także czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych m.in. z biologii, matematyki i geografii. Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie, którzy uzyskali maksymalną liczbę punktów na sprawdzianie, a także ci, którzy posiadają talenty plastyczne, muzyczne i sportowe. Stypendystami wójta gminy zostali:

SP Czyżowice Bura Łukasz

SP Czyżowice Cnota Jakub

SP Czyżowice Liana Jakub

SP Czyżowice Kucza Emilia

SP Czyżowice Musioł Natalia

SP Czyżowice Tannenberg Pola

SP Czyżowice Kucza Benjamin

SP Czyżowice Ryba Arkadiusz

SP Czyżowice Szczęch Karolina

SP Czyżowice Szczyrba Maciej

SP Czyżowice Łatka Agnieszka

SP Czyżowice Kowalska Magdalena

SP Czyżowice Bura Julia

SP Czyżowice Rittersberger Felicia

SP 1 Gorzyce Lampert Mateusz

SP 1 Gorzyce Marszałkowska Martyna

SP 1 Gorzyce Jordan Agata

SP 1 Gorzyce Sito Maria

SP 1 Gorzyce Adamczyk Paweł

SP 1 Gorzyce Stużyński Dawid

SP Olza Kozielski Kajetan

SP Rogów Kuczera Emilia

SP Rogów Kołek Matylda

SP Rogów Dziaćko Tymon

SP Turza Śl. Smusz Martyna

SP Turza Śl. Bura Dominika

GM Czyżowice Adamczyk Laura

GM Czyżowice Ryba Rafał

GM Czyżowice Jeleń Laura

GM Czyżowice Nowak Paulina

GM Czyżowice Oślizło Wiktoria

GM Czyżowice Strączek Beniamin

GM Czyżowice Szewczyk Ariana

GM Czyżowice Szymański Kacper

GM Czyżowice Wojak Natalia

GM Gorzyce Hernik Rafał

GM Gorzyce Adamczyk Monika

GM Gorzyce Adamczyk Małgorzata

GM Gorzyce Cielusek Kinga

GM Gorzyce Warzeszka Marek

GM Gorzyce Parma Marcin

GM Turza Śl. Mitko Robert

GM Turza Śl. Reclik Patrycja

Stypendyści odbierali listy gratulacyjne, kwiaty oraz okolicznościowe upominki z rąk władz gminy i powiatu oraz senatora, Honorowego Obywatela Gminy - Adama Zdziebło.

Dla „Gorzyckiej Perły’2014” – ks. Jerzego Dudka, dla stypendystów oraz wszystkich zebranych gości przygotowany został specjalny program artystyczny.

Wystąpiła Urszula Wachtarczyk, znana animatorka kultury, szefowa zespołu „Śpiewająca Rodzinka”, na co dzień instruktor w gorzyckim domu kultury, a także Weronika i Elżbieta Szczyrba i Zespół EDA działający przy WDK w Olzie.

Elżbieta Szczyrba jest obecnie studentką I roku Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, zaś Weronika Szczyrba uczęszcza do czyżowickiego gimnazjum oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Rybniku w klasie skrzypiec Pani Katarzyny Gaj.b_400_400_16777215_0_0_images_stories_aktualnosci_2014_gorzycka_perla_DSC_0030_1a043.jpg

Zespół „Eda” został założony w czerwcu br. z inicjatywy basisty, Łukasza Kretka i działa przy WDK Olza. Członków połączyło zamiłowanie do gatunków muzycznych takich jak: Blues, Rythm&Blues, Jazz, Funk. Zespół ma już kilka ważniejszych koncertów za sobą, jednak stara się cały czas rozwijać, poszerzać materiał i cieszyć naszą muzyką ucho słuchacza gdzie tylko jest to możliwe. Skład zespołu tworzą:

Wokal: Maja Czyż

Trąbka: Łukasz Folwarczny

Puzon: Jakub Langrzyk

Klawisz: Aleksandra Kretek

Perkusja: Marcin Kretek

Gitara Basowa: Łukasz Kretek.

Przygotowany program artystyczny przyjęty został z ogromnym zainteresowaniem i aplauzem.

Za pomoc w organizacji gali dziękujemy pracownikom oraz dyrektorowi WDK w Gorzycach pani Danucie Parma.

Przypomnieć należy, iż do tej pory wręczonych zostało 11 tytułów honorowych „Gorzycka Perła”, który otrzymali:

w 2006 r. ks. prałat Gerard Nowiński z Turzy ŚL., Bolesław Cnota i ś.p. Augustyn Stabla z Czyżowic,

w 2007 r. –Krystyna Durczok z Rogowa, Edward Wrana i Frydolin Płaczek z Turzy Śl.

w 2008 r. - Olga Rumpel z Gorzyc, Józef Zbieszczyk z Czyżowic oraz Tadeusz Skatuła z Bluszczowa.

w 2009 r. - ksiądz Ginter Lenert z Gorzyc.

w 2010 r. – Zespół Śpiewaczy „Olzanki”.

w 2011 r. – Damian Klimanek z Bluszczowa

w 2012 r. – ś.p. prof. Antoni Motyczka

w 2013 r. – ks. dr Henryk Olszar.

Poniżej przytaczamy laudację na cześć Gorzyckiej Perły 2014 – ks. Jerzego Dudka, wygłoszona przez Wiolettę Langrzyk.

Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt zaprezentować Państwu sylwetkę mieszkańca naszej gminy, darzonego przez lokalną społeczność ogromnym szacunkiem i uznaniem.

Ksiądz Jerzy Dudek, bo o nim mowa, urodził się w 1950 r. w Rybniku. Ukończył Seminarium Duchowne w Krakowie, a święcenia kapłańskie przyjął w 1977 r. z rąk ks. bp Herberta Bednorza.

Przez kolejne lata był wikarym w 9 parafiach do momentu, gdy skierowano go do Czyżowic jako administratora.

Rok później został proboszczem i funkcję tę pełni aż do dziś od 18 lat.

„W księdzu Jerzym Czyżowice otrzymały proboszcza niezwykle rzutkiego i energicznego. Jego zdolności organizacyjne i zaradność, parafianie poznali niezwykle szybko" - mówił kilka lat później, podczas parafialnej uroczystości ś.p. ks. dr Gustaw Klapuch, bardzo trafnie podsumowując sylwetkę Jerzego Dudka. Najistotniejsza z decyzji, którą tuż po przybyciu nowego proboszcza musieli podjąć czyżowianie, dotyczyła remontu powojennego kościoła, którego wielkość przestała odpowiadać potrzebom rozwijającej się parafii bądź budowy nowej świątyni. Impulsem do odważnych zmian stało się objęcie parafii przez ks. Jerzego Dudka.

U podstaw powodzenia trudnej inwestycji, jaką była budowa nowego kościoła, leżały jednak nie tylko zdolności organizacyjne proboszcza, lecz także jego otwartość i umiejętność wsłuchania się w potrzeby mieszkańców Czyżowic. Dzięki jego zdolności budowania pozytywnych relacji z parafianami zapowiadana inwestycja otrzymała nie tylko ich poparcie, ale też niezbędne środki finansowe.

Budowa nowej świątyni ruszyła w 1997 r. Była to inwestycja dosyć nietypowa - świeże mury rosły wokół starego kościoła, który w końcowej fazie budowy został rozebrany. Mieszkańcy Czyżowic wykazali się ogromnym zapałem, nie ustępującym w niczym zapałowi nowego proboszcza!b_400_400_16777215_0_0_images_stories_aktualnosci_2014_gorzycka_perla_DSC_0079_7142a.jpg

Parafianie aktywnie włączyli się w realizację inwestycji poprzez pracę przy budowie, nieodpłatne wypożyczanie niezbędnego sprzętu czy przekazywanie materiałów budowlanych.

Po zaledwie 4 latach od rozpoczęcia tych działań ks. abp Damian Zimoń uroczyście poświęcił nowy kościół w Czyżowicach. Dowodem integracji proboszcza z lokalną społecznością było nie tylko wspólne świętowanie zakończenia prac, lecz także późniejsze (cieszące się ogromną popularnością) publikacje, dokumentujące powstawanie nowego kościoła.

Dzięki inicjatywie ś.p. ks. Gustawa Klapucha oraz konsekwencji ks. proboszcza Jerzego Dudka, we wnętrzu kościoła znalazły honorowe miejsce :

tablica upamiętniająca pochodzące z Czyżowic ofiary I i II wojny światowej oraz powstań śląskich

tablica poświęcona księżom, związanym z parafią w Czyżowicach

tablica z okazji 80 rocznicy założenia drużyny harcerskiej im. Żwirki i Wigury

W 2006 r. ks. Jerzy Dudek podjął się kolejnego (także zakończonego sukcesem) przedsięwzięcia – rozbudowy plebanii. Efektem prac było powstanie mieszkań dla księdza wikarego i zasłużonego dla Czyżowic ks. seniora Hilarego Bywalca. Jego stała obecność w parafii jest szczególnie ważna dla lokalnej społeczności, z którą jest związany od bardzo wielu lat. Głównym organizatorem hucznego jubileuszu 50-lecia pracy kapłańskiej ks. Hilarego Bywalca był właśnie ks. Jerzy Dudek.

Ks. Jerzy Dudek, to także nowoczesny proboszcz, wykorzystujący w codziennej pracy nowinki techniczne.

Parafia w Czyżowicach, jako jedna z pierwszych w naszej gminie, komunikowała się z wiernymi za pomocą strony internetowej, a mieszkańcy Czyżowic od wielu lat załatwiają sprawy parafialne przez Internet.

Jednym z bardziej znaczących udogodnień wprowadzonych przez ks. Jerzego Dudka, jest możliwość uczestnictwa w uroczystościach religijnych za sprawą Internetu.

Stało się to możliwe dzięki instalacji na terenie kościoła kamer. Takie działania są szczególnym wyrazem dbałości proboszcza o osoby chore lub znajdujące się poza parafią.

Dziś czyżowicki proboszcz jest inicjatorem i organizatorem integrujących lokalną społeczność pielgrzymek, w których chętnie uczestniczą nie tylko mieszkańcy Czyżowic. Wyjazdy – poza aspektem religijnym, są także okazją do promocji miejscowości oraz Gminy Gorzyce.

Mieszkańcy Czyżowic od pokoleń stanowią zwartą wspólnotę, a przeprowadzona w bardzo krótkim czasie budowa nowego kościoła dodatkowo ją scaliła. Ks. Jerzy Dudek jako jej inicjator trwale wpisał się w historię sołectwa, integrując czyżowian wokół wspólnej idei powstania nowej świątyni. Równolegle z wymagającymi szczególnego nadzoru pracami budowlanymi realizował bieżącą pracę duszpasterską i modernizował otoczenie - w tym również cmentarz.

W uznaniu pracy włożonej nie tylko w ideę budowy nowego kościoła, lecz przede wszystkim – całokształt działań na rzecz współtworzenia i integrowania czyżowickiej społeczności - Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Perspektywa” nominuje księdza Jerzego Dudka do wyróżnienia tytułem honorowym „Gorzycka Perła”.

Wniosek poparły wszystkie organizacje działające na terenie sołectwa:

Rada Sołecka

Rada Parafialna

Zespół charytatywny

Przedszkole im. Chatka Małolatka

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Woźniaka

Gimnazjum im. ks. dr Gustawa Klapucha

Ochotnicza Straż Pożarna

Koło Gospodyń Wiejskich

Chór „Moniuszko”

Wiejski Dom Kultury

Ludowy Klub Sportowy „Naprzód” Czyżowice

Koło Emerytów i Rencistów