16 Drużyna Harcerska im.  Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Czyżowicach jako spadkobierca wspaniałych tradycji czyżowickiego harcerstwa w tym roku obchodzi swój wielki jubileusz osiemdziesięciolecia. 80 lat temu młody nauczyciel, a jednocześnie harcerski instruktor dh hm. Konrad Chrobok zakłada na terenie Ziemi Wodzisławskiej kilka harcerskich drużyn. Także tę, w Czyżowicach, gdzie sam zamieszkuje i pracuje w miejscowej szkole podstawowej.

Spragnione polskości społeczeństwo Czyżowic, po odzyskaniu niepodległości i powrotu tej części Śląska do Polski z wielkim zapałem i entuzjazmem tworzy wiele organizacji społecznych. W roku 1931 powstaje Drużyna Harcerzy w Czyżowicach, która jest jedną z pierwszych na naszej Ziemi Wodzisławskiej. Rok później, 11 września 1932 na terenie Zaolzia ma miejsce katastrofa lotnicza, w której giną Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura - najwięksi bohaterowie nie tylko Lotnictwa Polskiego, ale i Niepodległej Polski. Po tym zdarzeniu Drużyna przyjmuje imię tych dwojga bohaterów Polskiego Lotnictwa i imię to nosi do dnia dzisiejszego. W tym czasie w Czyżowicach bardzo prężnie pracuje także Drużyna Harcerek im. Królowej Jadwigi. W okresie wojny i okupacji Drużyna nie zaprzestaje działalności, ponosi ofiary w obronie Ojczyzny.

Dzisiaj 16 DH im. Żwirki i Wigury w Czyżowicach nadal prężnie pracuje, a w swej pracy ma szereg zasług i osiągnięć w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Ta praca i wieloletnie tradycje zostały wysoko ocenione i dla wyróżnienia Drużyna otrzymała prawo posiadania Harcerskiego Sztandaru. Posiadanie sztandaru jest najwyższym zaszczytem i wielkim honorem dla każdej harcerskiej drużyny.


Kontynuując najlepsze tradycje Związku Harcerstwa Polskiego Drużyna przygotowuje się do obchodów jubileuszowych. W ramach tego jubileuszu odbędzie się Jubileuszowy Zlot Harcerski w Czyżowicach, podczas którego odbędzie się szereg imprez dla uczestników zlotu oraz imprez otwartych dla wszystkich mieszkańców Czyżowic i sympatyków harcerstwa. Będzie miał miejsce wspaniały koncert uznanego zespołu „Dom o Zielonych Progach”, który odbędzie się w sobotę 10 września 2011 r. Najważniejszym wydarzeniem będzie uroczysta msza harcerska w niedzielę 11 września br. o godzinie 11.00 w kościele w Czyżowicach, podczas której nastąpi poświęcenie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz poświęcenie Sztandaru Drużyny. Zaraz po mszy św. na kościelnym placu odbędzie się uroczysty apel, podczas którego nastąpi wręczenie Sztandaru.

 

Zapraszamy na te uroczystości.

 

Ramowy program Zlotu Jubileuszowego w Czyżowicach:

Piątek 09.09.2011

Godzina 16.00-18.00 - zgłaszanie drużyn i zakwaterowanie w Miasteczku Zlotowym przy Wiejskim Domu Kultury w Czyżowicach

Godzina 19.00 - apel

Godzina 20.00 - ognisko obrzędowe

Sobota 10.09. 2011

Godzina 10.00 - wyjazd do Cierlicka w Republice Czeskiej na miejsce katastrofy lotniczej gdzie zginęli Franciszek Żwirko i Stanisław

Wigura.

Godzina 15.00 - zajęcia plenerowe i spotkanie podsumowujące tegoroczny HAL

Godzina 20.00 - koncert zespołu „Dom o Zielonych Progach” – impreza otwarta dla społeczeństwa

Niedziela 11.09.2011

Godzina 11.00 - msza św. z okazji 80-Lecia Harcerstwa w Czyżowicach w kościele parafialnym pw. Chrystusa Króla w Czyżowicach.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej i poświecenie sztandaru 16 DH im. Żwirki i Wigury w Czyżowicach

Godzina 12.30 - uroczysty apel z przekazaniem Sztandaru Harcerskiego

Godzina 14.00 - przemarsz do Miasteczka Zlotowego i Harcerski Festyn dla zaproszonych gości i uczestników Zlotu.

Zwiedzanie miejsca biwakowania harcerzy przez zaproszonych gości i mieszkańców Czyżowic

Godz. ok. 17.00 - zakończenie Zlotu.