Pierwszym punktem wycieczki były Piekary Śląskie – Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej czyli miejsce, w którym w roku 1954 ks. G. Klapuch przyjął święcenia kapłańskie. Wraz z przewodnikiem młodzież zwiedziła bazylikę, muzeum oraz Kalwarię na wzgórzu Cerekwica. W jesiennym słońcu mieniły się ścieżki kalwaryjskie, piękne kapliczki, ambony - kazalnice wykonane z miejscowego kamienia wapiennego, a także wzniesiony na szczycie wzgórza Kościół Zmartwychwstania Pańskiego. Wzdłuż kalwaryjskich ścieżek i między kaplicami rosną okazałe drzewa. Pokryte bogatą roślinnością kalwaryjskie wzgórze zaskoczyło gimnazjalistów niepowtarzalną atmosferą sprzyjającą wypoczynkowi, ale i rozmyślaniom filozoficznym.

W kościele św. Józefa Robotnika w Tarnowskich Górach, którego proboszczem w latach 1970 – 2002 był ks. G. Klapuch, oczekiwał na młodzież aktualny proboszcz ks. Grzegorz Skop. Młodzież wraz ze swym sztandarem uczestniczyła we mszy św. odprawionej w intencji patrona. Następnie złożono kwiaty i zapalono znicz pod tablicą pamiątkową. Uczniowie przekazali ks. Grzegorzowi materiały promocyjne szkoły oraz gminy Gorzyce. Z wdzięcznością przyjęli 10 egzemplarzy książki patrona „Ścieżka na wspólnej drodze” do szkolnej biblioteki. Szkolne muzeum, poświęcone postaci patrona, wzbogaci się również o krzyż wykonany z metalowych puszek przez internowanych w stanie wojennym, a przekazany ks. G. Klapuchowi – organizatorowi słynnych na ziemi tarnogórskiej w latach 80 – tych comiesięcznych mszy za ojczyznę (aż do zniesienia stanu wojennego w 1984r). Z początkiem lat osiemdziesiątych, dzięki zaangażowaniu ks. G. Klapucha kościół św. Józefa Robotnika stał się ważnym ośrodkiem pomocy charytatywnej w rejonie, szczególnie w odniesieniu do represjonowanych politycznie, więzionych i internowanych. Ks. G. Skop wyraził nadzieję, że ten symboliczny krzyż znajdzie w szkole godne miejsce i będzie pamiątką trudnych, ale i pięknych czasów „Solidarności”. W archiwum szkoły znajduje się już obrus z tamtych lat z podpisami internowanych, ofiarowany na ołtarz, na którym ks. G.Klapuch odprawiał msze za ojczyznę oraz złoty medal zarządu regionu śląsko-dąbrowskiego „Solidarności”, który otrzymał we wrześniu 2000r.

W drodze do ratusza grupa zobaczyła rondo, któremu nadano imię ks. dr Gustawa Klapucha. Oczywiście tabliczka została sfotografowana.

Dzięki uprzejmości burmistrza Tarnowskich Gór Arkadiusza Czecha młodzież zwiedziła również wybudowany w XIXw. tarnogórski ratusz. Spotkanie z pracownikami odbyło się w sali posiedzeń rady miejskiej, przerabianej podczas gruntownej renowacji ratusza w 1925 roku, która wyróżnia się ciekawym wystrojem: boazerią i drewnianym sklepieniem, zbliżonym przekrojem do koniczyny. To miejsce również związane jest z patronem szkoły. To tutaj 30 grudnia 2003r otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta

Wcześniej, w Święto Niepodległości 2002r otrzymał statuetkę „Srebrnego Skrzydła”, za pracę w obronie godności człowieka, jego praw i potrzeb. Młodzież odczytała tekst przemówienia wygłoszonego w ratuszu w 2003r, w którym ks. G.Klapuch podsumowywał swoją działalność w Tarnowskich Górach, żegnał się z nimi i wracał do rodzinnych Czyżowic.

Mówił:

„Zawsze będą wśród nas ludzie poniżani w swojej godności, pozbawiani swoich podstawowych praw, usunięci lub usuwani na lub poza margines; także w demo­kracji, która wśród wielorakich systemów politycznych zdaje się systemem najpełniej respektującym prawa człowieka i jego godność. Najpełniej nie znaczy jednak zawsze i w pełni.
Dlatego ufam, że przyznane mi przez was wyróżnienie, które przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością, może stać się dla innych zachętą do działań na rzecz człowieka, jego godności i praw, lepszego dostrzegania jego po­trzeb (…)”.

Z tymi słowami grupa młodzieży wróciła do Czyżowic. To była ciekawa i pouczająca wycieczka. Przybliżyła uczniom postać patrona ich szkoły, stał się im jeszcze bliższy. Zachęciła do lektury wspomnień, przemówień, referatów i kazań ks. G.Klapucha zamieszczonych w książce „Ścieżka na wspólnej drodze”. Pamiątki zgromadzone w szkolnym archiwum ożyły.

 

 

Stefania Rodak

dyrektor

Gimnazjum im. ks. dr Gustawa Klapucha

w Czyżowicach

{gallery}szkola/gimnazjum/sladami_patrona/{/gallery}