W zajęciach uczestniczy 28 nauczycieli z gminy Gorzyce, w tym 14, czyli całe grono pedagogiczne, z Gimnazjum w Czyżowicach.

Szkolenie ma charakter modułowy - I moduł, grudniowy do 30.12.2011r  obejmuje szkolenia metodyczne przygotowujące nauczycieli do wykorzystywania innowacyjnych metod TIK w kształceniu kompetencji kluczowych (50h). Zajęcia prowadzi  kadra dydaktyczna  doświadczona  w realizacji szkoleń w formule blended-learning, prowadzeniu  e-learningu oraz w tworzeniu WQ i lekcji w edytorze eXe – Lechosław Chojnacki, Witold Zawadzki i Krzysztof Kalinowski.

Nauczyciele, dzięki udziałowi w projekcie, podnoszą swoje kompetencje metodyczne  i merytoryczne w zakresie wykorzystywania w swojej pracy ICT. Rozwijają swoje umiejętności do prowadzenia zajęć dydaktycznych i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów przy wykorzystaniu platformy e-learningowej oraz cyfrowych narzędzi edukacyjnych, takich jak WebQuest, eXe czy ePortfolio.

I moduł w styczniu 2012r stanowić będą szkolenia z andragogiki przygotowujące nauczycieli do świadczenia usług mentorskich (40 h, w tym 15eL).

Efektem szkolenia będzie przygotowanie nauczycieli do wdrażania elastycznych i innowacyjnych  form kształcenia i oceniania, skuteczniejszych niż tradycyjne. Jest ono też odpowiedzią na zainteresowania uczniów oraz na wyzwania stojące przed nauczycielami, w związku z koniecznością przygotowania młodzieży do funkcjonowaniem w społeczeństwie wiedzy XXI wieku.

Czy uda się stworzyć platformę e-learningową, by tworzyć zasoby dydaktyczne przydatne dla nauczycieli i uczniów? Jest entuzjazm nauczycieli oraz  chęć współpracy specjalistów prowadzących szkolenie.  Oby się udało…

 

 

{gallery}/szkola/gimnazjum/belfer/{/gallery}