Wstęp do dyskusji stanowiło wyświetlenie krótkiego filmu przedstawiającego zjawisko przemocy oraz nawołującego do przeciwstawiania się jej. Z kolei trzy uczennice wykonały krótkie przedstawienia, w którym jedna z nich imitowała marionetkę poruszaną przez pozostałe koleżanki. Uczniowie szkoły zostali zaproszeni do rozmowy na temat tego, co czuje osoba doznająca przemocy. Marionetka przyjęła rolę symbolu i obrazu pomocnego  w refleksji.  Przedstawiono pięć typów przemocy, wyszczególniając konkretne przykłady zachowań świadczących                                 o różnorodności zjawiska przemocy: przemoc fizyczna czyli naruszenie nietykalności fizycznej, przemoc psychiczna czyli naruszenie godności osobistej, przemoc seksualna – naruszenie intymności, przemoc ekonomiczna – naruszenie własności oraz zaniedbanie czyli naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. Następnie wyświetlono krótki film przedstawiający scenę fizycznego starcia między dwojgiem chłopców w wieku gimnazjalnym. Wszyscy uczniowie zostali zaproszeni do wzięcia udziału w debacie na temat tego co można zrobić, aby uniknąć lub złagodzić sytuację przemocy. Aby zachęcić młodzież do dyskusji, poproszoną ją, aby postawiła się na miejscu specjalistów psychologów zajmujących się poradnictwem na łamach czasopisma specjalistycznego, do którego pisują osoby poszukujące pomocy. Uczniowie ustosunkowali się do modelu marionetki jako symbolu osoby doznającej przemocy oraz przedstawili swoje przemyślenia na ten temat, po czym spisano je na dużym arkuszu papieru.  Uczniowie uczestnicząc w debacie skoncentrowali się na sposobach przeciwdziałania przemocy oraz radzeniu sobie z jej obecnością. Przebieg spotkania pozwolił ustalić, iż szczególnie ważnymi elementami przeciwdziałania przemocy jest obecność osób bliskich, przyjaciół oraz specjalistów zajmujących się tematyką przemocy. Myślą podsumowującą jest stwierdzenie, iż przemoc w którejkolwiek postaci, nigdy nie może pozostać bez reakcji, zawsze należy poszukiwać pomocy oraz w miarę możliwości udzielać pomocy osobom doznającym przemocy.

 

 

{gallery}szkola/gimnazjum/bez_przemocy{/gallery}