Na wstępie Iza Sosna i Zuzia Bura przedstawiły założenia projektu i jego realizację w szkole w latach 2009 – 2012r.  Uczestnicy projektu przygotowali krótkie inscenizacje oparte o legendy dotyczące postaci wielkich fizyków i matematyków,  dzięki którym obecni przenieśli się w czasy Newtona, Archimedesa i Pitagorasa. Uczniowie w sposób praktyczny przedstawili zawiłe pojęcia fizyczne i matematyczne – zasady dynamiki Newtona, prawo Archimedesa i twierdzenie Pitagorasa, co pozwoliło przybliżyć nauki ścisłe uczniom nie biorącym udziału w projekcie. W czasie festiwalu odbyła się również projekcja filmu przygotowanego przez uczniów, a przedstawiającego trzyletnią pracę w projekcie. Wszyscy zebrani mogli zapoznać się z przebiegiem zajęć w ramach Kół Naukowych Młodych (sekcje naukowo – matematyczno – techniczna, informatyczna i przedsiębiorczości), zajęciami Wsparcia i Pomoc, Warsztatami Aktywności Własnej, Ponadregionalnymi Warsztatami Naukowymi odbywającymi się na UŚ w Katowicach, VI edycjami Festiwali Nauki odbywającymi się w szkole, wycieczkami i obozem naukowym.   Następnie wszyscy zwiedzili wystawę prezentującą uczniowskie prace wykonane w trakcie projektu, obejrzeli również kronikę dokumentującą działania. Najbardziej podobał się  robot rozpoznający kolory i pokonujący przeszkody, który zaprogramowali uczestnicy projektu na zajęciach koła informatycznego.  Na koniec wszyscy uczestnicy projektu „Aktywny w szkole – Aktywny w życiu” otrzymali certyfikaty uczestnictwa. Uczniowie bardzo dobrze się bawili i przekonali  się, że nauki ścisłe to nie tylko suche wzory, trudne definicje i wirtualne doświadczenia, ale przede wszystkim wspaniała zabawa i ciekawa przygoda.  

 

 

{gallery}/szkola/gimnazjum/festiwal_nauki/{/gallery}