W przededniu Jego 90 – lecia zdecydowaliśmy wraz z Radą Rodziców o podjęciu działań zmierzających do renowacji tego lokalnego „skarbu", by nadać mu należyty blask.

 

Jeśli chcielibyście Państwo wesprzeć finansowo nasze działania w celu renowacji historycznego sztandaru z roku 1923 prosimy o:

- przekazanie darowizny na rachunek bankowy Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy w Gorzycach
48 8469 0009 0013 8862 2000 0001

W tytule przelewu proszę podać „na renowację sztandaru z 1923r”

Liczy się każda wpłata.

 

W imieniu całej społeczności szkolnej

mgr Stefania Rodak

dyrektor Gimnazjum

im. ks. dr Gustawa Klapucha w Czyżowicach