Gminny Ośrodek Kultury w Lubomi zaprosił Gimnazjum im. ks. dr Gustawa Klapucha w Czyżowicach do udziału w projekcie “Cooperation Works! Cooperative ideas in teaching and upbringing at school” (Współpraca popłaca! Spółdzielcze idee w nauczaniu oraz wychowaniu szkolnym), którego celem jest promocja ideałów spółdzielczości. Koordynatorem projektu jest Pan Marek Jakubiak. Na realizację projektu GOK W Lubomi otrzymał grant z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Udział w projekcie wzięli Gimnazjum św. Moniki z Preszowa na Słowacji, All Hallows Catholic College (średnia szkoła katolicka) z Macclesfield w Wielkiej Brytanii, Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania w Suchej Górnej w Czechach, Szkoła Spółdzielcza AFEOSZ w Kecskemet na Węgrzech, spółdzielnia szkolna Arizmendi Ikastola w Mondragon w Hiszpanii oraz szkoły polskie - Gimnazjum im. ks. dr Gustawa Klapucha w Czyżowicach i SP 4 W Wodzisławiu Śl.

W ramach projektu został zorganizowany konkurs pod hasłem “Our cooperative hero” (Nasz spółdzielczy bohater). Uczestnicy z różnych krajów przygotowali prace plastyczne i prezentacje multimedialne na temat działaczy spółdzielczych w swoich krajach i regionach. Wśród proponowanych przez organizatorów konkursu postaci byli m.in. Pionierzy Roczdelscy – założyciele pierwszej spółdzielni w Anglii, tzw. chrześcijańscy socjaliści zajmujący się promocją i zakładaniem spółdzielni w Anglii w XIX w., ks. Jose Maria Arizmendiarrieta – inicjator ruchu spółdzielczego w Mondragon w Kraju Basków, Franciszek Kampelik – twórca kas spółdzielczych w Czechach, Samuel Jurkowicz, Sandor Koralyi – inicjatorzy spółdzielczości na Słowacji i Węgrzech oraz tacy polscy spółdzielcy jak księża Piotr Wawrzyniak, Augustyn Szamarzewski, Stanisław Adamski, Wacław Bliziński, twórca polskich kas spółdzielczych Franciszek Stefczyk czy prezydent Stanisław Wojciechowski – znany działacz spółdzielczy i propagator spółdzielczości.

Gimnazjaliści z Czyżowic przedstawili w pracach plastycznych postać prezydenta Stanisława Wojciechowskiego zaś w prezentacji multimedialnej sylwetkę mieszkanki Czyżowic Pani Marty Oślizło, zaś uczniowie SP4 w Wodzisławiu ukazali postać Alojzego Segeta – dowódcy pułku raciborskiego w III Powstaniu Śląskim, założyciela spółdzielni w Lubomi.

15 października 2012r wszyscy uczestnicy projektu odwiedzili Gimnazjum im. ks. dr Gustawa Klapucha w Czyżowicach. Gościem spotkania była również mgr Janina Nogły (instruktor SU rejonu Jastrzębie Zdrój w województwie śląskim). W krótkim programie artystycznym wystąpił chór „Dh Jana” pod batutą mgr Roberta Wiji, zaś w scence w j.angielskim zaprezentowały się uczennice klasy III (mgr Anna Śmiałek). Z roli tłumaczek doskonale wywiązały się Marietta Szewczyk oraz Klaudyna Bugla (j. angielski), a także Małgorzata Grabarczyk (j.hiszpański). Młodzież z zainteresowaniem obejrzała SU „Żaczek” oraz SU „Zorza” mieszczące się w Gimnazjum im. ks. dr Gustawa Klapucha w Czyżowicach oraz w Szkole Podstawowej im. W.Woźniaka w Czyżowicach. Spółdzielnie te prowadzone są przez uczniów pod opieką mgr Joanny Grabarczyk oraz mgr Mirosławy Nogły. Goście – uczniowie i nauczyciele, zwiedzili też gimnazjum, uwagę zwróciły pamiątki po patronie szkoły ks. Gustawie Klapuchu, zwłaszcza obrus i krzyż ofiarowany księdzu przez internowanych działaczy NSZZ „Solidarność”.

Dyrektor szkoły mgr Stefania Rodak wraz z nauczycielami uczestniczyła również w konferencji z udziałem partnerów zagranicznych na temat spółdzielczości w szkołach, która odbyła się w WDK w Syryni. Prowadzącym był Pan Marek Jakubiak. Wzięli w niej udział nauczyciele szkół z terenu regionu zajmujący się nauką przedsiębiorczości oraz prowadzeniem spółdzielni uczniowskich. Celem konferencji była wymiana doświadczeń na temat nauczania przedsiębiorczości i spółdzielczości w szkołach polskich i w krajach partnerskich.

{gallery}/szkola/gimnazjum/lubo2012{/gallery}