Celem seminarium jest ukazanie efektów wykorzystania funduszy unijnych w rozwoju gminy Gorzyce, ukazanie korzyści jakie daje członkowstwo Polski w Unii Europejskiej, zapoznanie młodych ludzi z procesem wykorzystania funduszy unijnych,  promowanie edukacji europejskiej na poziomie szkół gimnazjalnych oraz przekazywania w/w wiedzy lokalnej społeczności.

Do wzięcia udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli władz lokalnych samorządów, radnych, nauczycieli i uczniów gimnazjów z terenu gminy Gorzyce, a także wszystkich mieszkańców gminy Gorzyce, a zwłaszcza Czyżowic.

Seminarium swoim patronatem objęli Adam Zdziebło – Senator RP, Wiceminister  Infrastruktury i Rozwoju, Bogdan Marcinkiewicz – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Piotr Oślizło – Wójt Gminy Gorzyce, Redakcja gazety „U nas”

 

Stefania Rodak

dyrektor szkoły