9.V.2014r w Gimnazjum im. ks. dr Gustawa Klapucha w Czyżowicach odbyło się seminarium „Dekada Polski w Unii Europejskiej – Jak rozwija się moja wieś dzięki Funduszom Europejskim?”. Patronat objęli Senator RP, Wiceminister Infrastruktury                          i Rozwoju – Adam Zdziebło,  Poseł do Parlamentu Europejskiego – Bogdan Marcinkiewicz, wójt gminy Gorzyce – Piotr Oślizło oraz redakcja gazety „U nas”. W seminarium oprócz w/w gości udział wzięli: starosta powiatu wodzisławskiego – Tadeusz Skatuła, wiceprzewodniczący rady powiatu wodzisławskiego – Roman Juzek, radny powiatu wodzisławskiego i prezes Wodzisławskiego Stowarzyszenia Integracji Europejskiej – Jarosław Szczęsny, wiceprzewodniczący rady gminy Gorzyce i sołtys Czyżowic Marian Jureczka, radni gminy Gorzyce – Lucyna Gajda (kierownik biura LGD „Morawskie Wrota”)                   i radny Czyżowic Jan Worek, kierownik referatu strategii i funduszy zewnętrznych gminy Gorzyce – Bożena Amalio – Nowak, dyrektorzy gimnazjów z Gorzyc. Rogowa i Turzy Śl, dyrektor SP Czyżowice – Aleksander Kucza, przedstawiciele gimnazjów z nauczycielami, przewodniczący KGW – Helena Mucha, prezes chóru „Moniuszko” – Krystyna Dawid, przewodnicząca Rady Rodziców – Izabela Jeleń, rodzice uczniów, grono pedagogiczne, uczniowie i pracownicy szkoły, a także Andrzej Nowak (redaktor gazety „U nas”).

Po wysłuchaniu hymnu Unii Europejskiej w wykonaniu chóru „Dh Jana” oraz zespołu instrumentalnego prowadząca Ewelina Solich powitała wszystkich zebranych i oddała głos uczniom. Magdalena Olszar i Patryk Goły przedstawili krótką historię Unii Europejskiej  ilustrowaną prezentacją o symbolach unii.  Dyrektor szkoły Stefania Rodak  w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na historię organizacji gminnych Dni Europejskich w szkole, sukcesy uczniów w konkursach o tematyce europejskiej, warsztaty organizowane w szkole przez Urząd Marszałkowski a dotyczące pisania projektów i wniosków. Przypomniała zrealizowane przez gminne szkoły gimnazjalne projekty dofinansowane z funduszy europejskich. Prezentację wykorzystania funduszy europejskich przez gminę Gorzyce omówiła i przedstawiła Bożena Amalio – Nowak, zaś o działalności Lokalnej Grupy Działania „Morawskie Wrota” mówiła Lucyna Gajda.  Kolejni mówcy- senator RP, europoseł i starosta powiatu wodzisławskiego - podkreślili ogromną szansę rozwoju kraju  jaką dało nam wstąpienie do UE 10 lat temu. Życzyli też młodzieży pełnego wykorzystania możliwości jakie stwarza członkowstwo Polski w unii.

Program artystyczny to przygotowana przez nauczyciela j. angielskiego Annę Śmiałek z klasą IIIb scenka w języku angielskim przedstawiająca państwo założycielskie UE -  Wielką Brytanię. Program zakończył chór „Dh Jana” i zespól instrumentalny przygotowany przez Roberta Wiję.

Druga część seminarium odbyła się na sali gimnastycznej. Wstęp stanowiła „godka ślaska” Michaliny Wilnowskiej,   która przypomniała zebranym o konieczności pamiętania              o swoich korzeniach i odpowiedzialności za „małą ojczyznę”.  Następnie przedstawiciele 4 gimnazjów omawiali plakaty i informowali o sposobach wykorzystania funduszy europejskich przez swoje sołectwa – Gorzyce, Olzę, Rogów, Turzę Śl i Czyżowice. Goście                i uczestnicy seminarium z zainteresowaniem przysłuchiwali się doskonale merytorycznie przygotowanym prelegentom.

Seminarium towarzyszyła wystawa makiet inwestycji gminnych, wykonanych przez uczennice Gimnazjum im. ks. dr Gustawa Klapucha w Czyżowicach – budynek gimnazjum (Sara Szewczyk), świetlica w Osinach (Paulina Szlaga) oraz basen „Nautica” (Nikol Ślęczka, Judyta Nawrocka, Roksana Burdzik). Swoje stoisko miało również LGD „Morawskie Wrota”.

Na 10 lat Unii Europejskiej Jan Worek przygotował dla wszystkich uczestników seminarium oraz uczniów gimnazjum unijny tort, który stanowił atrakcję tego spotkania. Poczęstunek dla wszystkich przygotowali rodzice, pomocą służyła Rada Rodziców z przewodniczacą Izabelą Jeleń.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali materiały informacyjne i promocyjne o UE, dzięki wsparciu Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, Europosła Bogdana Marcinkiewicza, wójta gminy Gorzyce Piotra Oślizło, biura LGD „Morawskie Wrota                        i Wodzisławskiego Stowarzyszenia Integracji Europejskiej.

 

{gallery}szkola/gimnazjum/2014/czyzowice_w_unii/{/gallery}