W oficjalnym otwarciu  sali uczestniczyła żona profesora Danuta Motyczka z synem Jarkiem i synową Katarzyną. Obecni byli także: senator, honorowy obywatel gminy Gorzyce Adam Zdziebło,  posłowie na sejm RP Henryk Siedlaczek i Krzysztof Gadowski, starosta wodzisławski Tadeusz Skatuła, wójt gminy Piotr Oślizło, przewodniczący rady gminy Krzysztof Małek oraz Jerzy Pawelec  (przewodniczący rady kadencji 1998-2002). Obecny był proboszcz parafii Jerzy Dudek, radni sołectwa Jan Worek i Marian Jureczka, dyrektorzy miejscowych placówek oraz przedstawiciele wszystkich organizacji społecznych działających w Czyżowicach, rodzice i młodzież.
W sali audiowizualnej zaprezentowany został życiorys profesora Antoniego Motyczki, Jego pamiątki,odznaczenia, fotografie.
Uroczystość była okazją do przybliżenia historii gimnazjum, a także osób które współtworzyły placówkę i już odeszły. W obecności wszystkich zgromadzonych uczniowie klas pierwszych  złożyli ślubowanie.
Z okazji 15.lecia dyrektor gimnazjum Stefania Rodak, przekazała zaproszonym gościom, nauczycielom i uczniom, okolicznościowe statuetki i dyplomy, zaś na Jej ręce przekazane zostały szczere gratulacje i życzenia od senatora, posłów, starosty i wójta gminy.
W programie artystycznym zaprezentował się Chór dh Jana pod kierunkiem Roberta Wija z licznym udziałem absolwentów placówki, którzy, jak podkreślają, uwielbiają wracać do swojej szkoły.
Zaprezentowała się także mażoretka Maja Solich oraz para taneczna Karolina Szczęch i Mateusz Bednarek w tańcu towarzyskim.
W miłej atmosferze uczestnicy tej uroczystości oglądali wystawy, kroniki i fotografie, wspominając ostatnie 15 lat istnienia placówki.

Zapraszamy do galerii zdjęć autorstwa W. Langrzyk