Dyrektor Gimnazjum w Czyżowicach informuje mieszkańców Czyżowic, że w związku z planami rządu Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącymi likwidacji gimnazjów szkoła wystosowała listy otwarte do najważniejszych władz państwowych, w tym Prezydenta RP, z prośbą o utrzymanie obecnego systemu oświatowego.

Ponieważ nowy rząd obiecał, że będzie słuchał ludzi, postanowiliśmy przedstawić swoje zdanie i zaprotestować przeciw „reformowaniu” systemu edukacji przez polityków.

Zbieramy podpisy osób pełnoletnich popierających nasze działania.

Listy wyłożono są w sekretariacie gimnazjum.

Z góry dziękujemy za słowa poparcia naszej inicjatywy. Jesteśmy dumni z naszego gimnazjum. Wierzymy, że uda nam się uratować dorobek ciężkiej pracy uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, rodziców i mieszkańców Czyżowic.

Stefania Rodak

Dyrektor Gimnazjum im. ks. dr Gustawa Klapucha w Czyżowicach