Nasi wolontariusze będą czynnie uczestniczyć w zbiórce pieniędzy.

Jeżeli ktoś będzie chciał wesprzeć akcję, to może również przyjść do budynku Gimnazjum w godzinach 15.00 - 17.00.

Zapraszamy!