b_400_400_16777215_0_0_images_stories_osp_dsc00698.jpg OSP Czyzowice zaprasza do udziału w BEZPŁATNYCH szkoleniach przez internet.
Przedstawiamy plan realizacji kolejnych szkoleń na żywo, obejmujących zarówno szkolenia z MS Word i Excel, jak i szkolenia pedagogiczne (OSP Czyżowice – pomieszczenie byłej poczty)


 • 16.08.2008, godz. 14:15-15:45 – MS WORD - Tworzenie dokumentów WWW; zastosowanie mechanizmów formularzy
 • 23.08.2008, godz. 14:00-15:30 – MS WORD - Wymiana informacji pomiędzy aplikacjami (MS Excel, MS Power Point, VBA)
 • 24.08.2008, godz. 18:00-19:30 – MS EXCEL - Zaawansowane techniki sporządzania wykresów
 • 27.08.2008, godz. 17:30-19:00 – MS EXCEL - Używanie funkcji, tworzenie formuł.
 • MS EXCEL - Zaawansowane techniki sporządzania wykresów
 • 30.08.2008, godz. 14:00-15:30 – MS EXCEL - Używanie funkcji, tworzenie formuł.


  PLAN ORGANIZACJI KOLEJNYCH SZKOLEŃ PEDAGOGICZNYCH
  :

 • 09.08.2008, godz. 14:45-17:00 – Sposoby nabywania umiejętności językowych przez dzieci (grupa dodatkowa)
 • 09.08.2008, godz. 17:15-19:30 – Potrzeba poprawnych wzorów językowych (grupa dodatkowa)
 • 10.08.2008, godz. 14:45-17:00 – Sposoby nabywania umiejętności językowych przez dzieci (grupa dodatkowa)
 • 10.08.2008, godz. 17:15-19:30 – Potrzeba poprawnych wzorów językowych (grupa dodatkowa)
 • 11.08.2008, godz. 17:15-19:30 – Przygotowanie do nauki czytania: rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej (grupa dodatkowa)
 • 12.08.2008, godz. 17:15-19:30 – Przygotowanie do nauki czytania: rozwijanie uwagi i pamięci (grupa dodatkowa)
 • 13.08.2008, godz. 17:15-19:30 – Przygotowanie do nauki czytania: ćwiczenia słownikowe i gramatyczne (grupa dodatkowa)
 • 14.08.2008, godz. 17:15-19:30 – Przygotowanie do nauki czytania: zapobieganie trudnościom w nauce czytania (grupa dodatkowa)
 • 16.08.2008, godz. 14:30-16:45 – Sposoby pomocy dziecku w odrabianiu pracy domowej z matematyki
 • 16.08.2008, godz. 14:30-16:45 – Jak pomóc dziecku pisać wypracowania? Cz.1
 • 16.08.2008, godz. 14:30-16:45 – Przygotowanie do nauki czytania: rozwijanie uwagi i pamięci (grupa dodatkowa)
 • 16.08.2008, godz. 16:45-19:00 – Pozwól dzieciom myśleć - jak pomóc dziecku w zrozumieniu pojęć matematycznych?
 • 16.08.2008, godz. 16:45-19:00 – Jak pomóc dziecku pisać wypracowania? Cz.2
 • 16.08.2008, godz. 16:45-19:00 – Przygotowanie do nauki czytania: zapobieganie trudnościom w nauce czytania (grupa dodatkowa)
 • 17.08.2008, godz. 14:30-16:45 – Dziecko zdolne - po czym to poznać?
 • 17.08.2008, godz. 14:30-16:45 – Rozwijanie pojęć u dzieci. Cz.1
 • 17.08.2008, godz. 14:30-16:45 – Przygotowanie do nauki pisania: orientacja dziecka w przestrzeni
 • 17.08.2008, godz. 16:45-19:00 – Co może zrobić szkoła, by dziecko zdolne mogło się rozwijać?
 • 17.08.2008, godz. 16:45-19:00 – Rozwijanie pojęć u dzieci. Cz.2
 • 17.08.2008, godz. 16:45-19:00 – Przygotowanie do nauki pisania: pamięć ruchowa dziecka
 • 18.08.2008, godz. 17:15-19:30 – Przygotowanie do nauki pisania: orientacja dziecka w przestrzeni
 • 18.08.2008, godz. 17:15-19:30 – W jaki sposób inni ludzie mogą zmotywować do uczenia się?
 • 19.08.2008, godz. 17:15-19:30 – Przygotowanie do nauki pisania: pamięć ruchowa dziecka
 • 19.08.2008, godz. 17:15-19:30 – Jak notować wykład, prelekcję i skorzystać z tych notatek?
 • 20.08.2008, godz. 17:15-19:30 – Przygotowanie do nauki pisania: sprawność motoryczna i manualna
 • 20.08.2008, godz. 17:15-19:30 – Nie przepisywać a streszczać. To ważna umiejętność
 • 21.08.2008, godz. 17:15-19:30 – Przygotowanie do nauki pisania: wyobraźnia wzrokowo-ruchowa
 • 21.08.2008, godz. 17:15-19:30 – Jak skutecznie zapamiętywać? Praca w parach i w grupie
 • 21.08.2008, godz. 17:15-19:30 – Gry i zabawy matematyczne (grupa dodatkowa)
 • 22.08.2008, godz. 17:15-19:30 – Przygotowanie do nauki pisania: zapobieganie trudnościom w nauce pisania
 • 22.08.2008, godz. 17:15-19:30 – Co zrobić, by dłużej pamiętać?
 • 22.08.2008, godz. 17:15-19:30 – Praca domowa uczniów (grupa dodatkowa)
 • 23.08.2008, godz. 13:45-16:00 – Przygotowanie do nauki matematyki: rozwijanie myślenia - szeregowanie, klasyfikowanie, uogólnianie
 • 23.08.2008, godz. 14:30-16:45 – Przygotowanie wypracowania, referatu, wystąpienia
 • 23.08.2008, godz. 14:30-16:45 – Matematyczne umiejętności praktyczne (grupa dodatkowa)
 • 23.08.2008, godz. 16:00-18:15 – Jak dziecko uczy się liczyć? (grupa dodatkowa)
 • 23.08.2008, godz. 16:45-19:00 – Przygotowanie do nauki matematyki: rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, wnioskowanie i abstrahowanie
 • 23.08.2008, godz. 16:45-19:00 – Publiczne prezentowanie swoich myśli, racji, opinii
 • 23.08.2008, godz. 18:15-20:30 – Gry i zabawy matematyczne (grupa dodatkowa)
 • 24.08.2008, godz. 13:45-16:00 – Przygotowanie do nauki matematyki: orientacja w czasie i przestrzeni
 • 24.08.2008, godz. 14:30-16:45 – Dlaczego człowiek boi się publicznych wystąpień?
 • 24.08.2008, godz. 14:30-16:45 – Praca domowa uczniów (grupa dodatkowa)
 • 24.08.2008, godz. 16:00-18:15 – Jak dziecko uczy się liczyć? (grupa dodatkowa)
 • 24.08.2008, godz. 16:45-19:00 – Przygotowanie do nauki matematyki: dziecięce liczenie
 • 24.08.2008, godz. 16:45-19:00 – Gospodarowanie czasem: planowanie i priorytety
 • 24.08.2008, godz. 18:15-20:30 – Dziecko zdolne - po czym to poznać?
 • 25.08.2008, godz. 17:15-19:30 – Pojęcia wychowania i jego cechy
 • 25.08.2008, godz. 17:15-19:30 – Przygotowanie do nauki pisania: wyobraźnia wzrokowo-ruchowa
 • 25.08.2008, godz. 17:15-19:30 – Relaks umożliwiający uczenie się (grupa dodatkowa)
 • 26.08.2008, godz. 17:15-19:30 – Proces wychowawczy
 • 26.08.2008, godz. 17:15-19:30 – Przygotowanie do nauki pisania: sprawność motoryczna i manualna
 • 26.08.2008, godz. 17:15-19:30 – Jak skutecznie zapamiętywać? Praca w parach i w grupie
 • 27.08.2008, godz. 17:15-19:30 – Wychowanie jako oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie
 • 27.08.2008, godz. 17:15-19:30 – Przygotowanie do nauki matematyki: rozwijanie myślenia - szeregowanie, klasyfikowanie, uogólnianie
 • 28.08.2008, godz. 17:15-19:30 – Metody wychowania
 • 28.08.2008, godz. 17:15-19:30 – Przygotowanie do nauki matematyki: rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, wnioskowanie i abstrahowanie
 • 29.08.2008, godz. 17:15-19:30 – Błędy w wychowaniu
 • 29.08.2008, godz. 17:15-19:30 – Przygotowanie do nauki matematyki: dziecięce liczenie
 • 29.08.2008, godz. 17:15-19:30 – Publiczne prezentowanie swoich myśli, racji, opinii
 • 30.08.2008, godz. 14:30-16:45 – Wychowani w rodzinie w ujęciu historycznym. Cz.1
 • 30.08.2008, godz. 14:30-16:45 – Czytelnictwo dzieci i młodzieży (grupa dodatkowa)
 • 30.08.2008, godz. 14:30-16:45 – Co zrobić, by dłużej pamiętać?
 • 30.08.2008, godz. 16:45-19:00 – Wychowani w rodzinie w ujęciu historycznym. Cz.2
 • 30.08.2008, godz. 16:45-19:00 – Jak wybierać dziecku książkę do czytania? (grupa dodatkowa)
 • 30.08.2008, godz. 16:45-19:00 – Co zrobić by się chciało uczyć? (grupa dodatkowa)
 • 31.08.2008, godz. 14:30-16:45 – Teoria naturalnego wychowania według Jana Jakuba Rousseau
 • 31.08.2008, godz. 14:30-16:45 – Jak z dzieckiem bawić się językiem? (grupa dodatkowa)
 • 31.08.2008, godz. 14:30-16:45 – Relaks umożliwiający uczenie się (grupa dodatkowa)
 • 31.08.2008, godz. 16:45-19:00 – System wychowawczy Marii Montessori
 • 31.08.2008, godz. 16:45-19:00 – Sposoby nabywania umiejętności językowych przez dzieci
 • 31.08.2008, godz. 16:45-19:00 – Nie przepisywać a streszczać. To ważna umiejętność