Chcieliśmy podziękować ludziom, dzięki którym
witryna Czyżowic ma szansę istnieć i sie rozwijać. 

W pierwszej kolejnosci:
Panu Piotrowi Słanina
za udostepnienie danych ze strony
www.czyzowice.wb.pl,
której jest administratorem,
Panu Andrzejowi Mazurczyk,
na którego serwerze znajduje sie witryna,
a dalej: 

Łukaszowi Szkatuła
Stefanii Rodak
Helenie Mucha
Grzegorzowi Student
Szymonowi Kamczyk
Urszuli Pochopień
Bronisławie Słanina
Piotrowi Pawlica
Irenie Stefek
Krzysztofowi Kucza
Piotrowi Pyrchała
Pawłowi Tannenberg
Michałowi Kowalski
Wojciechowi Kurasz
Aleksandrowi Kucza
Jozefowi Pietfalski